Ur SLU:s kunskapsbank

Travhästar kommer till start även med mindre träning

Senast ändrad: 27 december 2021

Stor mängd högintensiv träning är förknippat med ökad skaderisk hos sporthästar men det är inte tidigare känt hur mycket svenska travhästar tränas eller vad som händer om man minskar träningsmängden.

För att ta reda på mer om vilken mängd och typ av träning som svenska travhästar genomgår har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet intervjuat 39 professionella travtränare om deras träning av unghästar. I samma studie undersöktes också om travhästar som enbart utfodrats med vallfoder, och som tränats med relativt lite "snabbjobb" kan komma till start före 4 års ålder. Sexton 2- till 3-åriga travhästar tränades antingen i ett program med i genomsnitt 6300 meter eller med 4300 meter fortkörning per vecka.

Studien visade att intervallträning är den dominerande träningsformen för svenska 2- och 3-åriga travhästar och att träningen planerades innehålla i genomsnitt 7000 meter fortkörning per vecka. I studiens båda experimentella träningsprogram klarade alla hästar ett premielopp (förberedande lopp) med godkänt resultat som 2-åringar. Femton av de 16 hästarna kvalade till tävling och nio kom till start före fyra års ålder, vilket minst motsvarade prestationerna hos resten av årskullen och försökshästarnas syskon.

Studien visar att utfodring med enbart vallfoder och träningsprogram med mindre fortkörning än normalt inte begränsar möjligheten för travhästar att kvala och komma till start före 4 års ålder.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3920/CEP170017

Referens

S. Ringmark, L. Roepstorff, U. Hedenström, A. Lindholm, A. Jansson. 2017. Reduced training distance and a forage-only diet did not limit race participation in young Standardbred horses. Comparative Exercise Physiology, 13(4), pp. 265–272.


Kontaktinformation

Sara Ringmark
Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi
E-post: sara.ringmark@slu.se
Telefon: 018-671422, 0725128868