Ur SLU:s kunskapsbank

Travhästar utvecklas bra på vallfoderbaserad foderstat

Senast ändrad: 18 maj 2021

Hård träning och utfodring med stärkelserika kraftfoder ökar risken för flera hälsoproblem hos hästar. Därför har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en vetenskaplig studie utvärderat effekten av reducerad träning och en vallfoderbaserad foderstat på unga travhästars utveckling.

Kroppsutvecklingen och koncentrationen av muskelglykogen, alltså musklernas sockerförråd, undersöktes hos sexton 2- till 3-åriga travhästar. Hästarna lottades till ett av två träningsprogram där mängden snabbjobb skilde med 30 %.

Studien visade likartad foderkonsumtion, tillväxt, hull och muskeltjocklek hos de båda grupperna. Inte heller koncentrationen av muskelglykogen skilde sig åt. Totalt sett växte hästarna minst lika bra som i tidigare rapporter om kraftfoderutfodrade hästar. De hade också ett hull lämpligt för typen av prestation, och liknande nivåer av muskelglykogen vid vila som rapporterats för hästar utfodrade med kraftfoder. Samtliga hästar hade också en mycket god utfodringsrelaterad hälsa.

Forskarna drog slutsatsen att det går bra att få travhästar till tävlingsform vid tre års ålder på en vallfoderbaserad foderstat, samt att den undersökta skillnaden i mängd snabbjobb inte påverkade hästarnas utveckling eller gav ett förändrat foderintag.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1017/S1751731117000593

Referens

S. Ringmark, T. Revold, A. Jansson. Effects of training distance on feed intake, growth, body condition and muscle glycogen content in young Standardbred horses fed a forage-only diet Journal: animal / Volume 11 / Issue 10 / October 2017 Published online: 03 April 2017, pp. 1718-1726


Kontaktinformation

Sara Ringmark
Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi
E-post: sara.ringmark@slu.se
Telefon: 018-671422, 0725128868