Ur SLU:s kunskapsbank

Vad i dressyrhästens och ryttarens rörelsemönster påverkar domarens poängsättning?

Senast ändrad: 20 december 2023
Häst med ryttare från studien

Dressyr är en olympisk sport där häst och ryttare bedöms efter hur korrekt de utför ett dressyrprogram. Bedömningen är subjektiv och ibland bedöms ekipage mycket olika mellan domare. Det finns väldigt lite objektiva data kring utförande i relation till poängsättning och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har därför i ett internationellt samarbete analyserat rörelsemönstret hos hästar och ryttare, och undersökt om det finns kopplingar till domarnas poängsättning.

Tjugo dressyrekipage filmades när de utförde ett dressyrprogram. Tolv av ryttarna och nio av hästarna tävlade på Grand Prix-nivå. Hästar och ryttare utrustades med sensorer som mätte rörelsen hos olika kroppsdelar. Filmsekvenser med skritt, trav, galopp samt övergångar mellan samlad och ökad trav valdes ut. Sexton högt utbildade dressyrdomare deltog i studien där 2-3 stycken bedömde varje enskild filmsekvens. Bedömning jämfördes sedan med rörelsedata från sensorerna.

Resultaten visade att hästens gångartspoäng påverkades mest av hästens stegfrekvens där en långsam stegfrekvens var kopplad till högre poäng. Domarnas generella betyg för hästens form, effektiviteten i hjälpgivningen och harmonin mellan ryttare och häst var kopplad till symmetrin i ryttarens rörelse av bålen, där en mer symmetrisk rörelse gav högre betyg.

Detta är ett första steg mot att objektivt analysera dressyrrörelser och dess koppling till domares bedömning. När vi mer detaljerat förstår det komplexa samspelet mellan hästens och ryttarens rörelsemönster kan vi använda kunskapen i utbildning av häst, ryttare och domare inom dressyrsporten.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani13152496

Referens

Hobbs, S.J.; Serra Braganca, F.M.; Rhodin, M.; Hernlund, E.; Peterson, M.; Clayton, H.M. Evaluating Overall Performance in High-Level Dressage Horse–Rider Combinations by Comparing Measurements from Inertial Sensors with General Impression Scores Awarded by Judges. Animals 202313, 2496.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se