Ur SLU:s kunskapsbank

Mycket protein i vallfodret ökar insulinsvaret hos hästar

Senast ändrad: 03 juni 2021

Att innehållet av lättlösliga kolhydrater i vallfoder påverkar insulinsvaret hos hästar efter utfodring är känt sedan tidigare men hur stor roll innehållet av protein spelar för insulinsvaret är inte lika väl dokumenterat.

I den här studien, på travhästar som utfodrats med hösilage med olika innehåll av protein, kunde en större del av variationen i insulinsvaret förklaras om information om även hösilagets proteininnehåll beaktades. Insulinsvaret blev högre när proteinintaget ökade.

Ett högre insulinsvar skulle kunna vara fördelaktigt för högpresterande hästar efter arbete, då det kan stimulera påfyllningen av muskelglykogen, men det kan också vara ohälsosamt för hästar i riskzonen för att utveckla fång. Den här studien indikerar därför att utfodring av vallfoder med högt proteininnehåll kan vara intressant för återhämtningen hos hårt arbetande hästar men också att det kan öka risken för fång hos känsliga individer. Man ska dock aldrig underskrida hästens proteinbehov och alla hästar i studien fick sitt dagliga behov av protein tillgodosett. Högt innehåll av protein förekommer framförallt i tidigt skördat foder och spätt bete.

Länk till artikeln:

http://wageningenacademic.metapress.com/content/601331200q4208t5/fulltext.pdf

Referens:

S. Ringmark and A. Jansson. Insulin response to feeding forage with varying crude protein and amino acid content in horses at rest and after exercise. 2013. Comparative Exercise Physiology, 9 (3/4): 209-217.

Länk till mer poplärvetenskaplig information om projektet på HästSverige:

http://www.hastsverige.se/Proteininnehall-ivallfodersida5.html


Kontaktinformation

Sara Ringmark
Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi
E-post: sara.ringmark@slu.se
Telefon: 018-671422, 0725128868