Vilket temperament premieras hos islandshästar?

Senast ändrad: 03 juni 2021

Vid avelsbedömning av islandshästar ingår temperamentsegenskapen spirit som har gynnsamt samband med tävlingsprestation. Det har dock ifrågasatts om ett avelsurval där hög poäng för spirit premieras kan ge spända hästar, snarare än lättridna.

För att ta reda på hur andra temperamentsegenskaper påverkas av avelsurval för spirit har man på Island tillfälligt utökat avelsbedömningen med fler egenskaper som beskriver hästens samarbetsvilja, nervstyrka, och lösgjordhet. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har analyserat resultat från den utökade bedömningen från över 2000 avelsvisningar, tillsammans med enkätuppgifter om hästars beteende i sin hemmiljö.

Inga tydliga ogynnsamma samband sågs mellan spirit och andra temperamentsegenskaper. Resultaten tyder på att spirit i större utsträckning beskriver hästens energi och samarbetsvilja än nervstyrka.

Avelsmålet beskriver en islandshäst som är eldig, modig, godlynt, lätthanterlig och som vill vara ryttaren till lags. För att få en tydligare beskrivning av olika delar av hästens personlighet behöver avelsbedömningarna utvecklas ytterligare, ett arbete som redan påbörjats på Island.

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.1080/09064702.2017.1383507 

Referens

Sigurðardóttir, H., Albertsdóttir, E., Eriksson, S. 2017. Analysis of new temperament traits to better understand the trait spirit assessed in breeding field tests for Icelandic horses. Acta Agric. Scand. Sect A. Anim. Sci. Vol 67, 46-57.


Kontaktinformation

Susanne Eriksson, forskare FLK
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
susanne.eriksson@slu.se, 018-67 20 07