Ur SLU:s kunskapsbank

Effektivare avel för jaktegenskaper hos engelsk setter

Senast ändrad: 03 juni 2021

En hunduppfödare strävar efter att välja de avelsdjur som nedärver önskvärda egenskaper till valparna. Eftersom många egenskaper påverkas, inte bara av hundens gener, utan även av träning, ålder, kön med mera, är det en utmaning att välja rätt.

För att med större säkerhet kunna avgöra vad en individ kommer nedärva har man inom aveln för till exempel kor, grisar och ridhästar med framgång sedan flera decennier tagit hjälp av en statistisk metod som kallas BLUP. Inom hundaveln är metoden fortfarande ovanlig.

I en studie som utförts vid SLU, i samarbete med Universitetet for miljø- og biovitenskap i Norge, analyserade vi svenska och norska jaktprovsresultat för engelsk setter. Vi kunde visa att det finns stor potential för svenska setteruppfödare att komma snabbare framåt i avelsarbetet för de jaktegenskaper som mäts vid provet: Skillnaden i möjligt genetiskt framsteg nästan fördubblas om man väljer avelsdjur utifrån BLUP-avelsvärden från en gemensam norsk-svensk avelsvärdering, jämfört med om man utgår endast från hundarnas egna provresultat.

Länk till artikeln: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbg.12026/full

Arvelius, P., Klemetsdal, G. 2013. How Swedish breeders can substantially increase the genetic gain for the English Setter's hunting traits. Journal of Animal Breeding and Genetics, Volume 130, Issue 2.


Kontaktinformation