Ur SLU:s kunskapsbank

Biologisk variation av ämnen i urin och serum hos friska hundar

Senast ändrad: 03 januari 2024
Parson russell terrier

Tidig, korrekt behandling av njursjukdom hos hund är viktig för att bromsa utvecklingen mot gravare njurskada. Eftersom analys av olika ämnen i urin kan bidra till tidigare upptäckt av sjukdomen än vad som är möjligt med nuvarande diagnostiska metoder, har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur nivåer av dessa ämnen varierar hos friska hundar. Förändringar i koncentrationen hos vissa av ämnena kan också närmare visa typen av njurskada, något som i sin tur ger möjlighet till att rätt behandling sätts in tidigare.

I studien samlades urin och blodserum en morgon per vecka i 8 veckor från 13 friska hundar av olika raser och storlekar. Elektrolyter, protein, kreatinin, urea och glukos analyserades, och ett referensunderlag togs fram för ämnenas normala, biologiska variation i hundars blod och serum.

Det framtagna referensunderlaget kan användas för att i framtiden korrekt tolka laboratorieresultat från hundar, vid njursjukdom och andra sjukdomar där urinens sammansättning påverkas.

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.1111/vcp.13225

Referens

Selin AKLilliehöök IForkman JLarsson APelander LStrage EMBiological variation of biochemical urine and serum analytes in healthy dogsVet Clin Pathol202352461-474.


Kontaktinformation

Anna Selin

Extern resurs vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för klinisk kemi

Telefon: +46709525636
E-post: anna.selin@slu.se