Ur SLU:s kunskapsbank

Diagnostik av bukspottskörtelinflammation – nytt instrument utvärderat

Senast ändrad: 11 oktober 2023
Jack russell terrier

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) är en allvarlig sjukdom hos hund som kan vara svår att upptäcka eftersom den kliniska bilden varierar, och för att andra sjukdomar kan ge liknande symtom. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har nu utvärderat ett nytt instrument, med förhoppningen att kunna underlätta diagnostik av sjukdomen.

Vid misstanke om pankreatit hos hund är det rekommenderat att genom blodprov mäta koncentrationen av proteinet pankreasspecifikt lipas (cPL), då koncentrationen av cPL stiger vid pankreatit. Tidigare har veterinärkliniker oftast använt ett snabbtest som inte ger exakta koncentrationer eller skickat provet utomlands för analys, men nu finns nytt instrument för att mäta cPL tillgängligt. Det är viktigt att det utförs oberoende undersökningar av tillförlitligheten hos ett nytt instrument innan patientprover börjar analyseras. Specialistlaboratoriet för veterinärmedicinsk klinisk kemi vid SLU Universitetsdjursjukhuset har nu utvärderat den nya analysmetoden, som har fördelen att den kan användas även på mindre kliniker.

Studien visar att metoden ofta ger värdefull information om huruvida en hund har pankreatit men att kompletterande undersökningar, t ex ultraljud av bukspottkörteln, också krävs för korrekt diagnos.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/vcp.13207

Referens

Jakus, PStrage, EAbrahamsson, JHillström, APartial validation of the Vcheck canine pancreatic lipase assayVet Clin Pathol202352271-275


Kontaktinformation

Emma Strage, klinikveterinär
Universitetsdjursjukhuset, Klinisk-kemiska laboratoriet, SLU
emma.strage@uds.slu.se, 018-671607