Ur SLU:s kunskapsbank

Formulär för bedömning av smärta finns nu på svenska

Senast ändrad: 07 december 2021
Hundhuvud snett bakifrån. foto

Artros är en vanlig ledsjukdom hos hund. Sjukdomen är en orsak till smärta och det är viktigt att kunna bedöma hur behandling som sätts in lindrar smärtan.

För att utvärdera smärta och behandlingseffekt för hundar med artros kan djurhälsopersonal använda frågeformulär som är speciellt framtagna för att fånga upp smärtbeteenden hos hunden. Personer som lever med hunden bidrar genom att svara på frågor. Ett väl etablerat sådant frågeformulär som används i engelsktalande länder heter Canine Brief Pain Inventory (CBPI).

I ett samarbete mellan Uppsala universitet, Evidensia och Sveriges lantbruksuniversitet översattes frågorna i CBPI till svenska och det utvärderades om frågorna är användbara vid rehabilitering av hundar med artros. Hundar med och utan artros deltog och en person som kände respektive hund väl fick svara på elva frågor om hundens smärta och hur smärta påverkade hundens funktion i vardagslivet.

Studien visade att översättningen var väl genomförd och att hela eller delar av CBPI-formuläret kan användas för att få bättre utvärdering av smärtlindrande behandling för svenska hundar med artros.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-017-0311-2

Referens

Ann Essner, Lena Zetterberg, Karin Hellström, Pia Gustås, Hans Högberg and Rita Sjöström. Psychometric evaluation of the canine brief pain inventory in a Swedish sample of dogs with pain related to osteoarthritis. Acta Veterinaria Scandinavica, 2017, 59:44


Kontaktinformation

Pia Gustås
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671358
E-post: pia.gustas@slu.se