Ur SLU:s kunskapsbank

Samband påvisat mellan serotonin och utveckling av hjärtsjukdom hos hund

Senast ändrad: 18 maj 2021

Serotonin har många biologiska funktioner i kroppen, varav den mest välkända är att fungera som en kemisk signalsubstans mellan nervceller i hjärnan. Serotonin produceras först och främst av celler i tarmväggen, och huvuddelen av serotonin som frisätts ut i blodet lagras sedan i blodplättarna.

Det finns gott om receptorer (mottagarmolekyler) för serotonin i hjärt/kärlsystemet, och en av de negativa effekterna av ökad serotoninfrisättning över lång tid är bland annat att hjärtats klaffar kan skadas.

Målet med studien som refereras i denna artikel var att studera eventuella samband mellan serotoninkoncentration i blod och kronisk myxomatös klaffdegeneration, vilket är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund. Totalt 120 privatägda hundar inkluderades i studien, och resultaten visade att hundar av raser som är extra drabbade av kronisk myxomatös klaffdegeneration hade högre koncentrationer av serotonin i blodet än hundar av andra raser. Studien visade emellertid att serotoninkoncentrationerna i blodet sjönk med ökad sjukdomsgrad, vilket indikerar att serotonin sannolikt är mest betydelsefullt i tidiga skeenden av sjukdomen. Dessa fynd bidrar till en ökad förståelse för hur sjukdomen utvecklas.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/jvim.12137

Referens

Ljungvall I, Höglund K, Lilliehöök I, Oyama MA, Tidholm A, Tvedten H, Häggström J. 2013. Serum Serotonin Concentration Is Associated with Severity of Myxomatous Mitral Valve Disease in Dogs. J Vet Intern Med 27. 5: 1105–1112.


Kontaktinformation

Ingrid Ljungvall, Universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU                                                      
ingrid.ljungvall@slu.se, 018-67 13 38