Ur SLU:s kunskapsbank

Hormonförändringar runt valpning

Senast ändrad: 27 december 2021
Tik med valpar

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Universiteten i italienska Padova och Turin studerades hormonspelet runt valpning hos tik. En speciell analysmetod, masspektrometri, användes, så att 17 så kallade steroidhormoner kunde analyseras samtidigt.

De steroidhormoner som studerades var hanliga och honliga könshormoner samt binjurebarkshormoner. I den aktuella studien undersöktes om deras koncentration varierade beroende på tikens ålder, kullstorleken eller dag relaterat till valpningen samt om de påverkades av om tiken var förstföderska eller om hon haft valpar tidigare.

Två hormoner påverkads av kullstorleken: både koncentrationen av aldosteron och det hanliga etiokolanolon var lägre i blodet när tiken bar på större kullar. Tre hormoner sjönk signifikant före valpning: progesteron, 17α-hydroprogesteron (17OHP), och testosteron. Progesteron sjönk de två sista dagarna före valpning, medan 17OHP och testosteron sjönk i samband med valpningen. Kortisonkoncentrationen ökade dagen före valpning och sjönk därefter. Tikens ålder och om hon haft valpar tidigare påverkade inget hormon. Bortsett från progesteron kunde inget av hormonerna användas för att förutsäga valpning.

Länk till publikation

https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2020.106558

Referens

C. Milani, A. Rota, U. Olsson, A. Paganotto, B.S. Holst. Serum concentration of mineralocorticoids, glucocorticoids, and sex steroids in peripartum bitches.
Domestic Animal Endocrinology, Volume 74, 2021.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se