Ur SLU:s kunskapsbank

Hund- (och lite katt-) avel i internationellt fokus

Senast ändrad: 03 juni 2021

I en alldeles ny och särskild utgåva av European Journal of Companion Animal Practice (EJCAP) har inbjudna författare presenterat översiktsartiklar inom olika discipliner med anknytning till hundavel.

Åke Hedhammar inleder artikelserien med synpunkter på veterinärkårens roll och ansvar i arbetet med ärftligt betingade sjukdomar hos hund. Hjärtforskningsgruppen vid SLU, under ledning av Jens Häggström, delar med sig av sina rön avseende förvärvade hjärtsjukdomar med stark ärftlig bakgrund; klaffdegeneration hos mindre hundar och hjärtmuskelförstoring hos storvuxna hundar.

Under våren har Åke också medverkat till skapandet av en informationssajt om tillgängliga laboratorier och molekylärgenetiska tester för hund och katt. Denna nya resurs finns beskriven i en färsk artikel i Veterinary Journal.

Länkar till artiklarna:

EJCAP Special issue Hereditary Diseases in Dogs. http://ejcap.fecava.org/#/en/241046/109421/cover-ejcap-online-233.html

Häggström J, Höglund K, Ljungvall I Genetic background of acquired cardiac diseases in dog EJCAP 2013: 23(3) 55-69. http://ejcap.fecava.org/#/en/241046/109430/hereditary-heart-disorders-.html

Hedhammar Å. .Canine Genetic Health – Roles and Responsibilities of the Veterinary Profession EJCAP 2013: 23(3) 12-22. http://ejcap.fecava.org/#/en/241046/109425/breeding-healthier-dogs-the-vets-role.html

Slutsky J, Raj K, Yuhnke S, Bell J, Fretwell N, Hedhammar A, Wade C, Giger U. A web resource on DNA tests for canine and feline hereditary diseases. Vet J. 2013 Aug;197(2):182-7. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109002331300083X 

Kontaktuppgifter:

Jens Häggström

Åke Hedhammar


Kontaktinformation

Jens Häggström, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, SLU
jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24