Ur SLU:s kunskapsbank

Hundägarens livsstil påverkar hundens hull

Senast ändrad: 27 december 2021

Hundar lever nära människan och delar i hög grad vår livsstil. Precis som hos människor blir fetma allt vanligare hos våra hundar och därför har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med internationella kollegor undersökt hur hundägarens syn på fetma, motion och kost påverkar risken för övervikt hos hunden.

Tretusen hundägare i tio Europeiska länder besvarade en hälso- och livsstilsenkät med frågor både om ägarna själva och om deras hundar. Hullet hos hunden skattades med så kallade hullbedömningsskalor och ägarens egen längd och vikt angavs.

Mellan 20 och 55 procent av hundarna var överviktiga. Att ägaren var överviktig behövde inte innebära att hunden också var det. Däremot var övervikt hos hunden vanligare om ägaren spenderade lite tid tillsammans med den, om hunden åt matrester och om ägaren rökte.

Övervikt hos hundägare var vanligast i Sverige men det var samtidigt här som andelen överviktiga hundar var lägst. Resultatet kan ha påverkats av att svenskarna rekryterades via en Facebook-grupp med intresse för djurhälsa, och att Sverige var det rikaste landet i studien.

Övervikt hos ägaren var associerat med ökad risk för kronisk sjukdom, något som inte kunde ses hos hundarna. Trots detta uppgav ägare till överviktiga hundar betydligt oftare än ägare till normalviktiga att hunden hade lätt för att bli sjuk och inte var glad.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-018-31532-0

Referens

Muñoz-Prieto A, Nielsen LR, Dąbrowski R, et al. European dog owner perceptions of obesity and factors associated with human and canine obesity. Sci Rep. 2018;8(1):13353.


Kontaktinformation

Josefin Söder
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618671472
E-post: josefin.soder@slu.se