Ur SLU:s kunskapsbank

Hundar får en kick av ny kunskap

Senast ändrad: 03 juni 2021

Att känna tillfredställelse då man lärt sig behärska ny kunskap är ett bekant fenomen för oss människor. En ny studie från SLU visar att även hundar kan ha denna upplevelse.

I studien delades hundar upp i par, där den ena hunden genom att lösa ett problem kunde öppna en dörr som ledde till en belöning. Den andra hunden fick ett olösligt problem och dörren öppnad åt sig automatiskt, utan att själv ha utfört något. Det visade sig att hundar som lärde sig att kontrollera dörren själva var mer aktiva och viftade mer på svansen än de som bara fick belöningen utan att ha lärt sig något. Dessa hundar visade istället tecken på frustration. Skillnaden visade sig tydligast när belöningen utgjordes av godbitar, jämfört med en vänlig människa eller andra hundar. Att uppleva problemlösning som positivt kan vara viktigt för överlevnaden ur en evolutionär synpunkt. Man har tidigare sett liknande reaktioner hos till exempel kor.

Länk till artikeln:

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10071-013-0688-x

Referens:

Ragen T. S. McGowan, Therese Rehn, Yezica Norling and Linda J. Keeling. Positive affect and learning: exploring the ‘‘Eureka Effect’’ in dogs. Animal Cognition, October 2013