Ur SLU:s kunskapsbank

Hundlivmoder ger kunskap om blodförgiftning

Senast ändrad: 18 maj 2021
Person med hundvalp. Foto.

Sepsis (blodförgiftning) är ett allvarligt tillstånd som orsakas av en infektion och kan leda till en kraftig inflammation i hela kroppen, organsvikt och död. Det finns ett stort behov av kompletterande diagnostiska kriterier för sepsis. Proteiner som utsöndras i kroppen skulle kunna vara sådana kriterier och bidra till en mer specifik och robust sepsisdiagnos.

Hundar är bra modelldjur för att studera människans inflammatoriska sjukdomar. Tikar drabbas ofta av en allvarlig bakterieinfektion i livmodern (pyometra) som leder till sepsis i närmare 6 av 10 fall. Vi analyserade koncentrationen av olika inflammationsrelaterade proteiner i blodprover tagna från 22 hundar med pyometra, varav 13 med sepsis, samt från 11 friska hundar. Två olika proteiner, ett akutfasprotein samt en cytokin, förekom i förhöjda nivåer hos hundar med pyometra och sepsis jämfört med hos friska hundar. Dessa proteiner är intressanta att testas ytterligare på en större grupp tikar med pyometra och sepsis.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/rda.12034

Referens

Karlsson I, Hagman R, Johannisson A, Wang L, Karlstam E, Wernersson S. Cytokines as immunological markers for systemic inflammation in dogs with pyometra. Reprod Domest Anim. 2012 Dec;47 Suppl 6:337-41.


Kontaktinformation

Sara Wernersson
Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)   

Telefon: 018-672112
E-post: sara.wernersson@slu.se