Ur SLU:s kunskapsbank

Innovationen LigaTie testad i modell för galloperation

Senast ändrad: 09 december 2021
Fyra händer opererar. Foto

Gallblåsan tas ibland bort vid sjukliga förändringar. Inom veterinär kirurgi kan ingreppet utföras på hund med titthålskirurgi vid okomplicerad gallblåsesjukdom. Gallgången försluts med kirurgiska metallklämmor, så kallade hemoclips, men om vävnaden är kraftigt förstorad eller skör finns risk för läckage.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har utvecklat en resorberbar kirurgisk innovation för förslutning av vävnad, LigaTie. I den aktuella studien undersöktes om LigaTie kan fungera som alternativ vid förslutning av gallblåsans vävnad. Lever och vidhängande gallblåsa från getkadaver användes som modellorgan i studien. Gallblåsan avsnördes med två hemoklips eller en LigaTie och vävnaden trycktestades för läckage.

Ingen skillnad i läckage registrerades mellan metoderna och resultatet visar att LigaTie är ett möjligt alternativ vid förslutning av gallblåsan. Metoden anses framförallt intressant vid förtjockad eller skör gallblåsa.

Länk till publikationen

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5508381/

Referens

Sundholm Tepper AJ, Höglund OV, Campbell BG, Chen C-Y, Fransson BA. Cystic duct pressures after ligation with a novel absorbable device in an ex vivo caprine cholecystectomy model. Canadian Journal of Veterinary Research. 2017;81(3):223-227.

Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund