Ur SLU:s kunskapsbank

Kirurgisk stress vid kastration av tik

Senast ändrad: 07 december 2021
Fyra händer opererar. Foto

Kirurgiska ingrepp kan trigga en stressreaktion, så kallad kirurgisk stress. Kirurgisk stress har tidigare studerats vid kastration av friska tikar men reaktionen vid kastration av tikar med livmoderinfektion är okänd.

Livmoderinflammation är en vanlig och livshotande sjukdom hos tikar och behandlas oftast med kastration, vilken sker under narkos. Under narkos studeras puls och blodtryck för att anpassa doseringen av narkosmedel. Puls och blodtryck kan också användas som ett indirekt mått på kirurgisk stress. I denna studie från Sveriges lantbruksuniversitet jämfördes puls och blodtryck vid kastration av friska tikar respektive tikar med livmoderinflammation.

I båda grupperna steg blodtrycket vid avlägsnandet av äggstockarna. Det sågs dock inte någon skillnad i puls eller dosering av narkosmedel mellan grupperna. Sammantaget visade båda grupperna en likartad kirurgisk stressreaktion.

Länk artikeln

https://doi.org/10.1186/s13028-016-0263-y

Referens

Odd Viking Höglund, Johanna Lövebrant, Ulf Olsson and Katja Höglund. Blood pressure and heart rate during ovariohysterectomy in pyometra and control dogs: a preliminary investigation. Acta Veterinaria Scandinavica. 2016, 58:80. DOI: 10.1186/s13028-016-0263-y


Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund