Ur SLU:s kunskapsbank

Kirurgisk stress vid kastration av tik

Senast ändrad: 03 juni 2021
Närbild på kirurgiskt ingrepp. Foto.

Objektiva metoder behövs för att utvärdera nya kirurgiska tekniker. All kirurgi triggar en stressreaktion hos patienten, vilket kallas för kirurgisk stress. Denna stressreaktion kan mätas och användas för att jämföra olika kirurgiska tekniker eller olika anestesiprotokoll.

Vid SLU har studier av intraoperativ (dvs under tiden patienten är sövd och befinner sig i operationsrummet) kirurgisk stress utförts. Genom upprepade intraoperativa mätningar av blodtryck och hjärtfrekvens har vi visat att förändringar av parametrarna är väl korrelerade till olika moment under operationsförloppet. Jämförelser visar också på skillnader mellan olika kirurgiska tekniker.

Genom att studera markörer för stress kan olika delar av ett kirurgiskt ingrepp jämföras. Vid kastration av tik påvisades höga värden av vasopressin i blodplasma när äggstockarna avlägsnades, parallellt med blodtrycksstegring. Samtidigt kunde en ökning av noradrenalin, transmittorsubstansen i sympatiska nervsystemet, påvisas i urin. Avlägsnandet av den första äggstocken gav en relativt kraftigare stressrespons jämfört med den andra, vilket man måste ta hänsyn till om man avser att testa olika kirurgiska tekniker vid avlägsnandet av vardera äggstocken.

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-950X.2014.12264.x/abstract

Referens:

Odd V Höglund, Ragnvi Hagman, Kerstin Olsson, Ulf Olsson, Anne-Sofie Lagerstedt. Intraoperative Changes in Blood Pressure, Heart Rate, Plasma Vasopressin, and Urinary Noradrenalin During Elective Ovariohysterectomy in Dogs: Repeatability at Removal of the 1st and 2nd Ovary.Veterinary Surgery, 43 (2014), 852-859.


Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund