Ur SLU:s kunskapsbank

Kommunikationen mellan veterinärer och djurägare

Senast ändrad: 17 februari 2022
Tandborstning hund

Hur veterinärer kommunicerar med djurägare har stor betydelse, inte minst i rådgivande samtal. Trots att så kallad klientcentrerad kommunikation rekommenderas har tidigare studier visat att denna kommunikationsstil är relativt ovanlig hos veterinärer. Motiverande samtal är en vetenskapligt utvärderad klientcentrerad rådgivningsmetod som skulle kunna användas för att stärka djurägares egen motivation och engagemang för förändring.

I denna studie undersöktes veterinärers användning av klientcentrerad kommunikation i möten med hundägare. Rådgivande samtal om tandborstning av hund analyserades enligt ett kodningsprotokoll (MITI 4.2.1) för att se i vilken grad motiverande samtalstekniker används av veterinärer utan tidigare träning i detta.

I studien sågs att veterinärerna dominerade samtalen, ställde frågor, gav information och försökte övertyga i samtalen. Eftersom graden av spontant använda motiverande samtalstekniker visade sig vara låg, krävs träning för att tillämpa metoden i veterinärmedicinsk rådgivning. Veterinärernas kommunikationsmönster antydde en så kallad paternalistisk kommunikationsstil med en överordnad, beskyddande, och en mer underordnad part. Denna kommunikationsstil kan vara passiviserande och är ineffektiv när man försöker motivera en klient att förändra ett invant beteende.

Forskargruppen föreslår att mer klientcentrerad kommunikation används i veterinär praktik för att förbättra efterlevnaden av medicinska rekommendationer.

Studien har delfinansierats av Svenska Djurskyddsföreningen

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3389/fvets.2021.772589

Referens

Enlund KB, Jennolf E, Pettersson A. Small Animal Veterinarians' Communication With Dog Owners From a Motivational Interviewing Perspective. Frontiers in Veterinary Science. 2021;8(1379).


Kontaktinformation

Karolina Enlund
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Telefon: +4618671345
E-post: karolina.enlund@slu.se