Sveriges lantbruksuniversitet

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap har som övergripande mål att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser med ett bra ledarskap i en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö, för de verksamma inom såväl den gröna primärsektorn, som längs hela livsmedelskedjan.


Det finns 138 sidor som är taggade med Arbetsvetenskap:
Docentföreläsning LTV

Docentföreläsning LTV

Hållbara arbetsplatser för alla åldrar anette.neldestam@slu.se Föreläsningen ges av FD Kerstin Nilsson, Institutionen för arbetsmiljö, ekonomi och miljöpsykologi LTV-fakulteten Crafoordsalen

Docentföreläsning LTV

Docentföreläsning LTV

Hållbara arbetsplatser för alla åldrar anette.neldestam@slu.se Föreläsningen ges av FD Kerstin Nilsson, Institutionen för arbetsmiljö, ekonomi och miljöpsykologi LTV-fakulteten Crafoordsalen

Docentföreläsning LTV

Docentföreläsning LTV

Hållbara arbetsplatser för alla åldrar anette.neldestam@slu.se Föreläsningen ges av FD Kerstin Nilsson, Institutionen för arbetsmiljö, ekonomi och miljöpsykologi LTV-fakulteten Crafoordsalen

Grönanyajobb

Grönanyajobb

SLU i Alnarp har i samarbete med Arbetsförmedlingen genomfört ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning. Utbildningsprogrammet ökade deltagarnas kunskap om

Grönanyajobb

Grönanyajobb

SLU i Alnarp har i samarbete med Arbetsförmedlingen genomfört ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning. Utbildningsprogrammet ökade deltagarnas kunskap om

Grönt möte i Grevie

Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien

Hot och kritik mot lantbrukare

Hot och kritik mot lantbrukare

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete

Hot och kritik mot lantbrukare

Hot och kritik mot lantbrukare

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete

Den svenska plantskolekonsumenten

Sveriges konsumenter köper allt mer träd, buskar och perenner. En stor del av växterna är importerade och de svenska plantskolorna vill därför gärna öka sin andel av försäljningen. Ett nytt faktablad

Den svenska plantskolekonsumenten

Sveriges konsumenter köper allt mer träd, buskar och perenner. En stor del av växterna är importerade och de svenska plantskolorna vill därför gärna öka sin andel av försäljningen. Ett nytt faktablad

Nextfood

I en nära framtid är vi 10 miljarder människor på jorden. Om resurserna ska räcka måste ny teknik och nya hållbara metoder snabbt nå ut till lantbrukare och andra företagare i matkedjan. Genom det