Sveriges lantbruksuniversitet

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap har som övergripande mål att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser med ett bra ledarskap i en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö, för de verksamma inom såväl den gröna primärsektorn, som längs hela livsmedelskedjan.


Det finns 163 sidor som är taggade med Arbetsvetenskap:
Forskning

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

SLU Horticulture

SLU Horticulture

SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Klicka på respektive länk för att se vilka forskningsprojekt

Samarbetspartners externt

SLU Horicultures samarbetspartners utanför SLU. Sveriges Hortonomförbund Trädgårdsingenjörernas riksförbund LRF Trädgård International Society for Horticultural Science (ISHS)

Om SLU Horticulture

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har ett särskilt ansvar för Verksamhetsområde Trädgård. I fakultetens strategi för 2017- 2020 framhålls att många av de

Carola Häggström

Carola Häggström

Hur kan vi förbättra skogsbrukets arbetsmiljö? Kursansvarig och examinator i Skogsteknologi och Virkeslära 15 HP Magister i Kognitionsvetenskap från Linköpings universitet Fil. Doktor i Teknologi

Elias Andersson

Elias Andersson

Är anställd som biträdande universitetslektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker hur

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

Zoomgympa

Det började med lite snabb morgonjympa för institutionens medarbetare. Men coronapandemin tvingade Amanda Andersson, numera akademisk personlig tränare, att snabbt tänka nytt. De enkla

Zoomgympa

Det började med lite snabb morgonjympa för institutionens medarbetare. Men coronapandemin tvingade Amanda Andersson, numera akademisk personlig tränare, att snabbt tänka nytt. De enkla

Rapport om naturbruksgymnasier och arbetsmiljöundervisning

Utbildningen i arbetsmiljö varierar vid Sveriges naturbruksgymnasier. Orsaken kan vara tidsbrist, avsaknad av bra läromedel och varierande bakgrund hos lärarna, det visar en ny rapport från Sveriges

Rapport om naturbruksgymnasier och arbetsmiljöundervisning

Utbildningen i arbetsmiljö varierar vid Sveriges naturbruksgymnasier. Orsaken kan vara tidsbrist, avsaknad av bra läromedel och varierande bakgrund hos lärarna, det visar en ny rapport från Sveriges

Alnarpskonferensen 2020

FN:s senaste klimatrapport Climate change and land, IPCC-rapporten, satte ökat fokus på markanvändningen i världen. Alnarpskonferensen 2020 handlade därför om hur forskning leder till politik, hur

Loading…