Sveriges lantbruksuniversitet

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap har som övergripande mål att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser med ett bra ledarskap i en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö, för de verksamma inom såväl den gröna primärsektorn, som längs hela livsmedelskedjan.


Det finns 168 sidor som är taggade med Arbetsvetenskap:

Robin Meijer

Robin Meijer är ny medarbetare på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Han har ett stort intresse för innovationer och entreprenörskap i hela livsmedelskedjan och kommer att

Robin Meijer

Robin Meijer är ny medarbetare på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Han har ett stort intresse för innovationer och entreprenörskap i hela livsmedelskedjan och kommer att

Kursplan

Aktiva företagare inom de gröna näringarna har ett stort behov av att vidareutbilda sig. För att möta den ökande konkurrensen, hantera framtida utmaningar och för att skapa hållbara företag som är

Elias Andersson

Elias Andersson

Är anställd som biträdande universitetslektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker hur

Fyrhjulingstudie

Fyrhjulingstudie

Varje år dör ett tiotal personer i olyckor med fyrhjulingar, oftast på grund av att fordonet vält. Därför startar en grupp forskare vid SLU nu ett forskningsprojekt som ska sammanställa och utvärdera

Fyrhjulingstudie

Fyrhjulingstudie

Varje år dör ett tiotal personer i olyckor med fyrhjulingar, oftast på grund av att fordonet vält. Därför startar en grupp forskare vid SLU nu ett forskningsprojekt som ska sammanställa och utvärdera

Fyrhjulingstudie

Fyrhjulingstudie

Varje år dör ett tiotal personer i olyckor med fyrhjulingar, oftast på grund av att fordonet vält. Därför startar en grupp forskare vid SLU nu ett forskningsprojekt som ska sammanställa och utvärdera

Hästunderstödda insatser bra för neurologiskt sjuka

Neurologisk sjukdom eller skada medför ofta funktionsnedsättning, problem i vardagen och nedsatt livskvalitet och hälsa. I en kontrollerad vetenskaplig studie som genomförts vid Sveriges

Om SLU Horticulture

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har ett särskilt ansvar för Verksamhetsområde Trädgård. I fakultetens strategi för 2017- 2020 framhålls att många av de

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv.

I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren nästan 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv.

I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren nästan 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF

Forskning

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

Loading…