Ur SLU:s kunskapsbank

Komplementär och alternativ veterinärmedicin till svenska hundar

Senast ändrad: 15 februari 2022
TENS hund

Metoderna som används inom vad som kallas komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) är oftast är otillräckligt vetenskapligt utvärderade. För att ta reda på vilka vetenskapliga studier som bör prioriteras inom området har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt vilka alternativmedicinska metoder som oftast används till hundar i Sverige.

I studien fick svenska hundägare, smådjursveterinärer och KAVM-terapeuter svara på elektroniska enkäter om sin användning av komplementär- och alternativmedicinska metoder.

Av hundägarna angav mer än 75% att de inte använde någon komplementär- eller alternativmedicinsk metod utöver stretching, massage och laserterapi. Av de svarande veterinärerna använde i genomsnitt 39% ingen komplementär eller alternativ metod men metoderna var vanligare bland veterinärer med mindre än 10 års yrkeserfarenhet. Nästan hälften av de svarande KAVM-terapeuterna behandlade hundar och de vanligaste metoderna för hundar var massage, stretching och akupressur. Majoriteten av alla svarande ansåg att dagens reglering av komplementär och alternativ veterinärmedicin är otillräcklig.

Även om komplementär- och alternativmedicin används relativt sällan till svenska hundar behövs vetenskapligt stöd för säkerhet och effektivitet vid olika typer av behandling.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/vetsci8120331

Referens

Sohlberg, L.; Bergh, A.; Sternberg-Lewerin, S. A Questionnaire Study on the Use of Complementary and Alternative Veterinary Medicine for Dogs in Sweden. Vet. Sci. 2021, 8, 331.


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618673192
E-post: susanna.sternberg-lewerin@slu.se