Ur SLU:s kunskapsbank

Koppling mellan blodmarkörer och hundars spermakvalitet

Senast ändrad: 12 februari 2024
Berner sennenhund

Minskad fruktsamhet är en utmaning inom hundaveln. I vissa raser är minskad fruktsamhet ett stort problem som bidrar till både minskade avelsframsteg och minskad genetisk variation. En god spermakvalitet är förknippad med bättre fruktsamhet och i en nyligen publicerad studie har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt kopplingen mellan hormoner som produceras av testiklarna och spermakvaliteten hos hundar.

Forskarna kunde visa att spermakvaliteten är sämre hos äldre hundar. Dessutom visade studien att en vanlig klinisk undersökning är värdefull, eftersom en onormal testikelkonsistens var kopplad till sämre spermakvalitet. Flera blodmarkörer för testikelcellerna undersöktes, och förhöjda nivåer av anti-Müllerskt hormon (AMH), som bland annat är centralt för könsutvecklingen, var kopplat till ett lägre totalantal spermier, fler defekta spermier och en försämrad spermierörlighet.

Studiens resultat bidrar till förståelsen om faktorer som är viktiga för spermiernas utveckling och har även väckt nya frågeställningar som studeras vidare.

Arbetet har finansierats av Thure F och Karin Forsbergs fond, Skogsborgs fond, Agria och SKKs forskningsfond och Sällskapsdjurens forskningsfond på SLU.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1038/s41598-024-51242-0

Referens

Hallberg, I., Olsson, H., Lau, A. et al. Endocrine and dog factors associated with semen quality. Sci Rep 14, 718 (2024). 


Kontaktinformation

Ida Hallberg

Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion

Telefon: +4618671641
E-post: ida.hallberg@slu.se