Ur SLU:s kunskapsbank

LigaTie® – kirurgiskt implantat utvecklat på SLU

Senast ändrad: 03 juni 2021
Närbild på sjurinandöme under operation. Foto.

Nya kirurgiska tekniker utvecklas i syfte att skapa enklare och säkrare kirurgi, med minskad risk för komplikationer och kortare tid för återhämtning. På SLU utvecklas ett resorberbart kirurgiskt implantat, i princip en självlåsande loop, som förhindrar blödning vid kirurgiska ingrepp. Att implantatet är resorberbart innebär att det kan lämnas i kroppen och att materialet tas upp av vävnaden utan skadlig vävnadspåverkan.

Projektet genomfördes i samverkan med medicinteknisk industri i Uppsala och fortsatt forskning och utveckling finansieras bland annat av Vinnova. I första hand vidareutvecklas nu produkten för veterinärmedicinskt bruk men den anpassas även för urologi och ortopedi på människa.

I den senaste studien testades implantatet för att knyta av testikelns blodkärl vid kastration av hanhund. Implantatets resorption kunde följas med ultraljud, vilket är av betydelse för 3R (minskad användning av försöksdjur). Histologisk undersökning visade en välavgränsad vävnadsreaktion, i överensstämmelse med tidigare studier av implantatet och andra resorberbara produkter, till exempel kirurgisk tråd.

Länk till artikeln:

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1756-0500-7-825.pdf

Referens:

Odd V. Höglund, Jessica Ingman, Fredrik Södersten, Kerstin Hansson, Niklas Borg and Anne-Sofie Lagerstedt. Ligation of the spermatic cord in dogs with a self-locking device of a resorbable polyglycolic based co-polymer – a long-term follow-up study. BMC Research Notes. 2014, 7:825.

Länk till avhandling med beskrivning av den initiala utvecklingen av implantatet:

http://pub.epsilon.slu.se/8589/

Länk till Research Gate (övriga publikationer):

http://www.researchgate.net/profile/Odd_Hoeglund/publications/


Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund