Ur SLU:s kunskapsbank

Markörer för livmoderinflammation hos tikar

Senast ändrad: 03 juni 2021
Närbild på kirurgiskt ingrepp. Foto.

Livmoderinflammation, eller pyometra, är en av de vanligaste sjukdomarna hos tikar. Sjukdomen är en livshotande infektion som ofta leder till blodförgiftning.

För att öka chanserna för överlevnad och minska komplikationsrisken är det centralt att kunna behandla sjukdomen tidigt, men ibland är den svår att diagnosticera på grund av diffusa symtom. Därför är det viktigt att hitta markörer som kan hjälpa till att ställa diagnos på ett tidigt stadium.

Målet med studien var att undersöka om vissa utvalda inflammatoriska markörer i blodet hos tikar med pyometra kan användas som sjukdomsmarkörer eller kan hjälpa till vid bedömning av prognos för överlevnad och tillfrisknande. Totalt ingick 31 tikar med livmoderinflammation och 17 friska tikar av motsvarande vikt i studien. De markörer som analyserades var insulin-like growth factor-1 (IGF-1), akutfasproteiner som C-reaktivt protein (CRP) och serum amyloid A (SAA), samt järn.

Resultaten visade att blodkoncentrationerna av CRP och SAA var förhöjda vid livmoderinflammation medan de hos friska tikar var under den lägsta mätbara nivån för de tester som användes. Sjukdomen ledde också till lägre blodkoncentrationer av IGF-1 och järn. Ingen av de undersökta markörerna kunde förutsäga vilka tikar som behövde vårdas längre än normalt efter kirurgisk behandling. Slutsatsen av studien blev att de analyserade inflammatoriska markörerna, trots att de är ospecifika (dvs de påverkas av flera sjukdomar än pyometra) kan bidra till en snabbare diagnos.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X14001101

Referens:

Jitpean S, Holst BS, Höglund OV, Pettersson A, Olsson U, Strage E, Södersten F, Hagman R. Serum insulin-like growth factor-I, iron, C-reactive protein, and serum amyloid A for prediction of outcome in dogs with pyometra. 2014. Theriogenology. E-pub ahead of print.


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se