Ur SLU:s kunskapsbank

Riskfaktor för felaktiga provsvar undersökt

Senast ändrad: 03 juni 2021

Inom djursjukvården används rutinmässigt immunologiska diagnosmetoder som bygger på antikroppars förmåga att identifiera bland annat sjukdomsmarkörer och hormoner. För hög vårdkvalitet och patientsäkerhet är det viktigt att veta hur säkra provsvar dessa metoder ger.

Antikroppar används av kroppens immunsystem för att identifiera och bekämpa främmande ämnen, till exempel olika smittor. En del antikroppar som normalt finns i blodet riskerar dock att störa immunologiska metoder genom ospecifik bindning, vilket kan orsaka felaktiga provsvar och i värsta fall kan ge upphov till fel diagnos.

I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet påvisades ospecifik antikroppsbindning i serum från 9 % av 320 testade hundar och 5 % av 218 testade katter. Sådan bindning kan påverka flera vanliga analyser, till exempel analys av sköldkörtelhormon och reproduktionshormonen anti-Mülleriskt hormon och progesteron. För att kunna säga vilka analyser som eventuellt påverkas krävs dock ytterligare studier.

Länk till publikationen

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/vcp.12612

Referens

Bergman, D., Larsson, A., Hansson-Hamlin, H., Svensson, A. & Holst, B. S. Prevalence of interfering antibodies in dogs and cats evaluated using a species-independent assay. Vet. Clin. Pathol. 47, 205-212, doi:10.1111/vcp.12612 (2018).


Kontaktinformation

Daniel Bergman
Doctoral Student at the Department of Clinical Sciences; Clinical Pathology Unit

Telephone: 018-671203
E-mail: daniel.bergman@slu.se