Ur SLU:s kunskapsbank

Förbättrad smärtlindring till digivande tikar

Senast ändrad: 15 juni 2022
Pudeltik med valpar

Det finns idag inga smärtlindrande läkemedel som är godkända för digivande tikar. Detta beror på att det saknas vetenskapliga studier om hur läkemedlen överförs till tikens mjölk. Kunskapsbristen gör att digivande tikar riskerar att få otillräcklig smärtlindring, till exempel efter kejsarsnitt.

Karprofen är ett av de vanligaste smärtlindrande och antiinflammatoriska preparaten för hund. För att undersöka vilken mängd karprofen som överförs till mjölken hos digivande tikar utfördes en forskningsstudie i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och veterinärvårdsföretaget AniCura.

I studien ingick 100 digivande tikar som gavs standardbehandling med karprofen (2 mg/kg, med 4 mg/kg startdos). Åttioåtta tikar hade genomgått kejsarsnitt, fyra hade juverinflammation och åtta hade andra smärtsamma inflammatoriska tillstånd. Koncentrationerna av karprofen mättes sedan i tikarnas mjölk, maximalt mjölkintag för diande valpar beräknades och med hjälp av datasimulering bestämdes möjliga blodkoncentrationer hos valparna.

Resultaten visade att karprofen utsöndras i låg grad i mjölken hos tikar som kejsarsnittats eller drabbats av smärta. Den beräknade blodkoncentrationen hos dessa tikars diande valpar var en tiondel av blodkoncentrationen hos behandlade vuxna hundar. Resultaten visade också att utsöndringen av karprofen i mjölken ökade om tiken drabbats av juverinflammation.

Studien visar att karprofen är ett bra alternativ för smärtlindring till digivande tikar som inte lider av juverinflammation.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2022.01.016

Referens

D Ferrari, S Lundgren, J Holmberg, A Edner, C Ekstrand, G Nyman, U Bondesson, R Hagman. Concentration of carprofen in the milk of lactating bitches after cesarean section and during inflammatory conditions. Theriogenology (2022), volume 181


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se