Ur SLU:s kunskapsbank

Theileria annae funnen hos svensk hund

Senast ändrad: 03 juni 2021

Ett fall av parasitinfektionen Theileria annae har verifierats hos en svensk hund. Den 12 veckor gamla valpen, som var en blandras av Pitbull-typ, togs till veterinär då den plötsligt blivit onaturligt trött. Hunden hade blodbrist och en liten protozoisk parasit upptäcktes i de röda blodkropparna.

Till en början misstänktes infektion av Babesia, en smitta som tidigare observerats i Sverige hos hundar som varit utomlands. Denna valp hade inte vistats utanför Sverige och parasiten identifierades överraskande som Theileria annae med hjälp av PCR.

Theileria annae är vanligt förekommande i nordvästra Spanien men rapporteras sällan från andra områden och har aldrig tidigare observerats i Skandinavien. Infektionen sprids via fästingar men förekommer även hos hundar som används till organiserade hundslagsmål och kan troligen smitta via hundbett. Smittan tros även kunna överföras från tik till valp via moderkakan och på grund av hundens ålder misstänks denna typ av överföring i detta fall.

Länk till artikeln:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3723473/

Falkenö U, Tasker S, Osterman-Lind E and Tvedten HW. Theileria annae in a young Swedish dog. Acta Vet Scand. 2013; 55(1): 50.


Kontaktinformation

Ulrika Falkenö
Klinikveterinär vid universitetsdjursjukhuset; klinisk-kemiska laboratoriet                                                        

Telefon: 018-671611
E-post: ulrika.falkeno@uds.slu.se