Ur SLU:s kunskapsbank

Utfodring med färskfoder kan sprida sjukdomsframkallande bakterier

Senast ändrad: 09 december 2021
Hund med matskål

Att utfodra hundar med färskfoder har blivit populärt, men det finns risker med detta. Köttråvaran i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats och fodret innehåller ofta sjukdomsframkallande bakterier. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har undersökt om bakterierna också utsöndras med hundarnas avföring och kan utgöra en smittkälla även på så vis.

I studien analyserades avföringsprov från 25 hundar som utfodrats med färskfoder och 25 hundar som utfodrats med torrfoder. I avföringen från hundar som utfodrats med färskfoder kunde E. coli som är resistenta mot penicillin och vissa andra antibiotika, så kallade ESBL E. coli, isoleras från 13 prov. Campylobacter isolerades från 12 prov och Salmonella från ett. Hos 18 av dessa hundar kunde minst en av de sjukdomsframkallande bakterierna påvisas. Från de hundar som utfodrades med torrfoder isolerades ESBL E. coli från endast ett prov, Campylobacter från fyra och Salmonella kunde inte påvisas i något prov.

Resultaten visar att avföringen från hundar som äter färskfoder utgör en större risk för spridning av sjukdomsframkallande bakterier än annat hundbajs. Studien bekräftar att färskfoder kan utgöra en risk, inte bara för de individer som äter eller hanterar fodret, utan faktiskt även för de individer som kommer i kontakt med avföringen från utfodrade hundar.

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.1136/vr.105644

Referens

Runesvärd, E., Wikström, C., Fernström, L., Hansson, I. Presence of pathogenic bacteria in faeces from dogs fed raw meat-based diets or dry kibble. Vet Rec Published Online First: 13 February 2020. doi: 10.1136/vr.105644


Kontaktinformation

Ingrid Hansson, Professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
ingrid.hansson@slu.se, +4618672391