Ur SLU:s kunskapsbank

Vanligt med felaktiga resultat vid automatisk blodcellsräkning

Senast ändrad: 10 juni 2022
Blodrör

Blodprovstagning för analys av blodceller är vanligt vid utredning av sjuka djur och ett korrekt analysresultat är avgörande för rätt diagnos och behandling. Blodcellsanalysen genomförs ofta med ett automatiserat instrument och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har studerat hur ofta ett sådant instrument gör felaktiga cellräkningar, samt hur man upptäcker felen och därigenom undviker felaktiga provsvar.

IDEXX ProCyte Dx är ett instrument för analys av blodceller från djur som används på många djurkliniker i Sverige. I studien analyserades blodprover från 86 sjuka hundar med ProCyte Dx och resultaten jämfördes med två referensmetoder.

I 15 % av proverna upptäcktes inkorrekt analys av vita blodkroppar. Inflammatoriska förändringar hos celltypen neutrofiler gjorde att instrumentet inte kunde identifiera cellerna korrekt, vilket orsakade inkorrekta resultat. I samtliga fall kunde analysfelet upptäckas genom bedömning av instrumentets grafiska presentationer.

Studien visar att inflammatorisk sjukdom kan leda till problem vid analys av hundblod med ProCyte Dx och att det är viktigt att man granskar instrumentets grafiska presentationer för att upptäcka och undvika felaktiga provsvar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jsap.13499

Referens

Bergstrand, E., Tvedten, H.W. and Lilliehöök, I. (2022), Detection of frequent neutrophil misclassification by the ProCyte Dx in sick dogs and how to avoid it. J Small Anim Pract.