Ur SLU:s kunskapsbank

Vårdhund sänker äldres hjärtfrekvens och blodtryck

Senast ändrad: 18 maj 2021

Forskning har visat att hundägande kan ge positiva effekter på hjärt-kärl-systemet, till exempel genom lägre blodtryck. Att äga hunden är dock inte nödvändigt för att uppnå positiva effekter, det är också visat att terapihundar kan ha positiv effekt genom att sänka blodtrycket hos vårdtagare.

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska institutet och Högskolan i Skövde har forskare undersökt hur upprepade besök av en vårdhund på äldreboenden påverkar de äldres hjärtfrekvens och blodtryck. Två forskare och en vårdhund med förare besökte 13 äldre på tre vårdhem, och som jämförelse besökte de två forskarna själva ytterligare 13 äldre på tre vårdhem. Besöken skedde två gånger per vecka i sex veckor varav hunden deltog under vecka 3-6. Mätningar av blodtryck och hjärtfrekvens gjordes innan hunden kom in och efter 20 minuter.

Hos de äldre som fick besök av hund minskade hjärtfrekvensen signifikant och hos deltagare med ett högt blodtryck sågs en minskning av blodtrycket. Hos gruppen som inte fick besök av hund sågs ingen förändring. Under de sista två veckorna hade de äldre i hundgruppen över lag lägre blodtryck än de äldre i kontrollgruppen.

Sammanfattningsvis påverkade upprepade besök av en vårdhund de äldres hjärtfrekvens och systoliska blodtryck positivt.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1080/08927936.2018.1505268

Referens

Handlin, L., Nilsson, A., Lidfors, L., Petersson, M., & Uvnäs-Moberg, K. (2018). The Effects of a Therapy Dog on the Blood Pressure and Heart Rate of Older Residents in a Nursing Home. Anthrozoös, 31(5), 567-576.