Hoppa till huvudinnehåll

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 60 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm till dikor

Syftet med projektet var att jämföra två olika utfodringsstrategier, mixat foder med separatutfodring av ensilage och halm, för att se om det blev några skillnader i kornas konsumtion, vikt och hull

Natureach workshop 1

The workshop gathered experts in social and health care, VR- and digital technology and multidisciplinary research to discuss virtual nature interventions from client perspective. We also had a VR

Natureach - klientgrupper

Fem "klientpiloter" med utsatta klientgrupper och en pilot för vårdpersonal från flera enheter ska studeras. För de olika piloterna kommer skräddarsydda digitala naturbaserade interventioner med

NATUREACH - hemsida

elisabet.bohlin@slu.se           Martta _____________________________________________________________ Ann och Bettan förstasida mm Webportalen Nordic Nature Health Hub byggdes upp inom ett

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Natureach - interventioner

elisabet.bohlin@slu.se

Natureach - Projektöversikt

elisabet.bohlin@slu.se

Stefan Gunnarsson, uthållig animalieproduktion

Stefan Gunnarsson är expert på uthållig animalieproduktion i stora besättningar. Han arbetar för att utveckla samverkan kring de utmaningar för djurhälsa och djurvälfärd, som är förknippade med

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet

Sofia Boqvist är expert på livsmedelssäkerhet och riskanalys. Hon har ett speciellt ansvar för samverkan, det vill säga att föra en dialog med olika organisationer, universitet och myndigheter i

Galia Zamaratskaia, matens kvalitet

Galia Zamaratskaia är expert på matens kvalitet med fokus på sammansättning, struktur och egenskaper. Hon vill bidra till att skapa ömsesidig nytta för SLU och SLU:s olika samverkanspartners, så att

Kassava

Projektet undersökte vad som händer när en av de viktigaste grödorna för fattiga hushåll i Afrika, traditionellt odlad av kvinnliga bönder, kommersialiseras och männen involverar sig i odlingen. Hur

Loading…