Sveriges lantbruksuniversitet

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 168 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:

Kristina Byström

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

Effekter av virtuell skog hos personer med diabetes vid multimodal livsstilsförändring

Forskning visar att skogen är återhämtande och bidrar till bättre självinsikt och reflektion. Vi tror därför att skogen kan vara ett bra komplement vid livsstilsförändring. Det kan ibland vara svårt

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet ges på halvdistans med campusträffar och är utformat för dig som vill specialisera dig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i

NNHH Presentationssida

Ett pågående FORSKNINGSPROJEKT! Projektets mål är att skapa en nordisk plattform för forskning och utbildning inom natur och hälsa genom en etablerad nordisk virtuell verktygslåda; "Nordic Nature

Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang

Allt fler forskningsstudier med fokus på utemiljön visar på den positiva inverkan som kontakt med natur har på patienter, personal och övriga användare. Utemiljön är därför viktig att inkludera när

Miljoeffekter-fran-vegetarisk-mat

I detta projekt tar vi fram det vetenskapliga underlaget till Svenska Världsnaturfondens (WWF) nya vegoguide som ska lanseras under de kommande åren. Projektet omfattar miljöeffekter från produktion

Doktorsarbete om design av utemiljö inom hälso- och sjukvård

Forskningen visar att vistelse i grönområden, trädgårdsbesök och trädgårdsterapi kan ha positiva effekter på personer som drabbats av demens. Men hur ska arbetet med att designa utomhusmiljöer inom

Nya råd för minskad spridning av EHEC-smitta

EHEC är en bakterie som ibland dyker upp i kobesättningar, och i vissa fall kan människor smittas och drabbas av allvarlig sjukdom, framför allt barn och äldre. Smittan är dessvärre svår att upptäcka

Nya råd för minskad spridning av EHEC-smitta

EHEC är en bakterie som ibland dyker upp i kobesättningar, och i vissa fall kan människor smittas och drabbas av allvarlig sjukdom, framför allt barn och äldre. Smittan är dessvärre svår att upptäcka

Doktorsarbete om design av utemiljö inom hälso- och sjukvård

Forskningen visar att vistelse i grönområden, trädgårdsbesök och trädgårdsterapi kan ha positiva effekter på personer som drabbats av demens. Men hur ska arbetet med att designa utomhusmiljöer inom

Alkalinitet

Alkalinitet

Karbonatalkaliniteten mäts genom titrering, med HCl under kvävgasgenomströmning, till ett angivet pH-värde (5,6, 5,4 eller 4,5). Slutpunkten bestäms med pH-elektrod. Läs mer om alkalinitet och

Aciditet

Aciditet

Läs mer om pH och buffertkapacitet på Wikipedia Kända problem i databaserna För närvarande anges vattnets aciditet som negativ alkalinitet . Nuvarande mätmetod Mätning sker genom titrering till pH

Loading…