Sveriges lantbruksuniversitet

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 142 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för den som vill specialisera sig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Studierna förbereder för strategiskt

Kassava

Vad händer när en av de viktigaste grödorna för fattiga hushåll i Afrika, traditionellt odlad av kvinnliga bönder, kommersialiseras och männen involverar sig i odlingen. Hur påverkas familjen och vem

Rått kött till hunden kan vara en risk för ägaren

Att mata hundar med rått kött har blivit något av en trend, men det finns risker med detta. Det obehandlade kött som säljs som hundmat innehåller nämligen ofta mycket bakterier, enligt en ny svensk

Rått kött till hunden kan vara en risk för ägaren

Att mata hundar med rått kött har blivit något av en trend, men det finns risker med detta. Det obehandlade kött som säljs som hundmat innehåller nämligen ofta mycket bakterier, enligt en ny svensk

Karin Wiberg

Karin Wiberg

karin.wiberg@slu.se wiberg Jag är fakultetsprofessor och leder en forskargrupp i organisk miljökemi (POPs-gruppen). Vi studerar källor, spridning, omsättning och exponering av långlivade organiska

Laboratorier

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitetssäkrade analyser av vattenkemi och -biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

Miljoeffekter-fran-vegetarisk-mat

I detta projekt tar vi fram det vetenskapliga underlaget till Svenska Världsnaturfondens (WWF) nya vegoguide som ska lanseras under de kommande åren. Projektet omfattar miljöeffekter från produktion

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

Vårdhund sänker äldres hjärtfrekvens och blodtryck

Forskning har visat att hundägande kan ge positiva effekter på hjärt-kärl-systemet, till exempel genom lägre blodtryck. Att äga hunden är dock inte nödvändigt för att uppnå positiva effekter, det är

Anna Rising

Anna Rising är sedan den 1 februari 2018 professor i veterinärmedicinsk biokemi. I sin installationsföreläsning berättar hon om medicinsk ingenjörskonst med hjälp av spindeltrådsteknik: Imse vimse

Eva Skiöldebrand

Eva Skiöldebrand är sedan den 1 februari 2018 professor i allmän patologi. Hennes installationsföreläsning handlar om biomarkörer i blod för tidig diagnos av artros hos häst. Eva Skiöldebrands

NO23-N

NO23-N

Läs mer om nitrit och nitrat på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till Gallery Verifiering av återgång från Gallery till Autoanalyser III Kända problem i databaserna Nuvarande mätmetod (diskret