Hoppa till huvudinnehåll

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 62 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:

VR- miljöer

FÖRSTA TESTUTGÅVAN Nu finns den specialdesignade spelaren för VR-glasögonen tillgänglig i projektet!! För att testa denna tillsammans med själva utrustningen och för att börja förbereda

Natureach - interventioner

Olika virtuella naturmiljöer skapas i projektet för att användas i VR-glasögon, i en dome och på skärmar. Målet är att skapa VR-miljöer med så hälsofrämjande egenskaper som möjligt, både generellt

Regenerative Nature Tourism

elisabet.bohlin@slu.se Projektledare Pia ______________________________________________________   Ann och Bettan förstasida mm Projektbeskrivning Sammanfattning small white Regenerativ

Reggae projektsida

Regenerativ Naturturism elisabet.bohlin@slu.se Projektledare Pia ______________________________________________________   Ann och Bettan förstasida mm

Nätverk - diskussionsgrupper

elisabet.bohlin@slu.se

Projekt entreprenörer

elisabet.bohlin@slu.se

Projektgrupp

elisabet.bohlin@slu.se

NATUREACH - hemsida

elisabet.bohlin@slu.se           Martta _____________________________________________________________ Ann och Bettan förstasida mm Webportalen Nordic Nature Health Hub byggdes upp inom ett

Nordic Nature Health Hub

En mötesplats och resurs för naturföretagare, forskare, organisationer, myndigheter och alla som är intresserade av djurens och naturens effekt på människors hälsa.

Natureach workshop 2

Projektets experter inom social- och hälsovård, VR- och digital teknik och multidisciplinär forskning, samt personal från klientgrupperna kommer att samlas för att diskutera hur man kan studera

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm till dikor

Syftet med projektet var att jämföra två olika utfodringsstrategier, mixat foder med separatutfodring av ensilage och halm, för att se om det blev några skillnader i kornas konsumtion, vikt och hull

Loading…