Sveriges lantbruksuniversitet

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 176 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:

Kassava

Projektet undersökte vad som händer när en av de viktigaste grödorna för fattiga hushåll i Afrika, traditionellt odlad av kvinnliga bönder, kommersialiseras och männen involverar sig i odlingen. Hur

KV - Att förstå beslutsfattandet kring antibiotikaanvändning i kontrasterande länder och djurarter

Överanvändningen av antibiotika medför en ökad risk för att antibiotikaresistens (ABR) utvecklas. Vårt projekt undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett land, veterinärklinik eller en

Skog och Hälsa

Skog och Hälsa

Skog och Hälsa elisabet.bohlin@slu.se Kontakt: Ann Dolling Elisabet Bohlin SLU Skog och Hälsa Skog och Hälsa i Umeå Nordic Nature Health Hub Inom Skog och Hälsa vid SLU bedriver vi

Agneta Oskarsson

Agneta Oskarsson

Professor emerita i livsmedelstoxikologi Sedan 1994 professor i livsmedelstoxikologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU. Tidigare chef vid toxikologiska

Agneta Oskarsson

Agneta Oskarsson

Professor emerita i livsmedelstoxikologi Professor i livsmedelstoxikologi sedan 1994. Tidigare chef för toxikologiska avdelningen på Livsmedelsverket, Director vid Reproductive Toxicity, Astra

NNHH Presentationssida

Ett pågående FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT! Projektets mål är att skapa en nordisk virtuell plattform för forskning, utbildning och naturföretagande inom natur och hälsa. Avsikten är att ta fram

SLU Skog och Hälsa

Inom Skog och Hälsa vid SLU bedriver vi tvärvetenskaplig forskning, utvecklingsarbete och samverkar med det omgivande samhället. Vi är specialister på skogsmiljön och samarbetar med forskare inom

pH

I naturliga vatten är kolsyrahalten vanligen inte i jämvikt med luftens koldi­oxid­tryck. För att mäta provets faktiska pH mäts oluftat pH på prover där man försöker att minimera störningar av

Hästunderstödda insatser bra för neurologiskt sjuka

Neurologisk sjukdom eller skada medför ofta funktionsnedsättning, problem i vardagen och nedsatt livskvalitet och hälsa. I en kontrollerad vetenskaplig studie som genomförts vid Sveriges

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet ges på halvdistans med campusträffar och är utformat för dig som vill specialisera dig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i

KV - Att förstå beslutsfattandet kring antibiotikaanvändning i kontrasterande länder och djurarter

Överanvändningen av antibiotika medför en ökad risk för att antibiotikaresistens (ABR) utvecklas. Vårt projekt undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett land, veterinärklinik eller en

Loading…