Sveriges lantbruksuniversitet

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 150 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:

Stefan Gunnarsson, uthållig animalieproduktion

Stefan Gunnarsson är expert på uthållig animalieproduktion i stora besättningar. Genom att förbättra djurhälsan minskar vi miljöbelastningen i de allt större besättningarna för lantbruksdjur. En

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet

Sofia Boqvist är expert på livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning.

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet ges på distans och är utformat för dig som vill specialisera dig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Masterprogrammet

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Public Health and Rural Development anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with three prominent scholars in the field of Public Health. This seminar attempts

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Public Health and Rural Development anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with three prominent scholars in the field of Public Health. This seminar attempts

Disp Jovita Amurwon

Disp Jovita Amurwon

Responding to chronic illness - a case study from rural Uganda eva.andersson.bjorkman@slu.se Jovita Amurwon försvarar sin avhandling den 15 oktober 2019 Alla intresserade är välkomna att närvara

Disp Jovita Amurwon

Disp Jovita Amurwon

Responding to chronic illness - a case study from rural Uganda eva.andersson.bjorkman@slu.se Jovita Amurwon försvarar sin avhandling den 15 oktober 2019 Alla intresserade är välkomna att närvara

Elizabeth Marcheschi

Elizabeth Marcheschi

MSc in clinical and community Psychology, PhD and Postdoctoral training in the field of Environmental Psychology and Healthcare Architecture. The focus of my work is on human-environment interplay

Elizabeth Marcheschi

Elizabeth Marcheschi

MSc in clinical and community Psychology, PhD and Postdoctoral training in the field of Environmental Psychology and Healthcare Architecture.   The focus of my work is on human-environment interplay

Absorbans

Absorbansen i vatten Vattnets ljusgenomsläpplighet beror dels på förekomsten av partiklar i vattnet, dels på lösta ämnen i vattnet. Om mätningen sker på ett filtrerat vattenprov är det främst

Matologi2019

Lördag, 24 augusti klockan 10-16 arrangeras kunskapsfestivalen Matologi på Norra Latins skolgård i Stockholm. Scenprogram, utställningar och aktiviteter om mat, hälsa och hållbarhet dukas upp av

Matologi2019

Lördag, 24 augusti klockan 10-16 arrangeras kunskapsfestivalen Matologi på Norra Latins skolgård i Stockholm. Scenprogram, utställningar och aktiviteter om mat, hälsa och hållbarhet dukas upp av

Loading…