Hoppa till huvudinnehåll

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 52 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:

Nordic Nature Health Hub

Mötesplatsen för naturföretagare, forskare, organisationer, myndigheter och alla som är intresserade av djurens och naturens effekt på människors hälsa.

Effekter av virtuell skog hos personer med diabetes vid multimodal livsstilsförändring

Forskning visar att skogen är återhämtande och bidrar till bättre självinsikt och reflektion. Vi tror därför att skogen kan vara ett bra komplement vid livsstilsförändring. Dock kan det ibland vara

NNHH Presentationssida

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt! Projektets mål har varit att skapa en nordisk virtuell plattform för forskning, utbildning och företagande inom natur och hälsa. Avsikten var att ta fram nya

Skog och Hälsa

Skog och Hälsa elisabet.bohlin@slu.se Kontakt: Ann och Bettan förstasida mm Nordic Nature Health Hub Skog och Hälsa i Umeå SLU Skog och Hälsa En mötesplats för naturföretagare, forskare,

Nordic Nature Health Hub - release

Nordic Nature Health Hub - invigning elisabet.bohlin@slu.se Seminariet finns inspelat! Nu inviger vi mötesplatsen för naturföretagare, forskare, organisationer, myndigheter och alla som är

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Omikron-varianten BA.2 tog över i Sverige redan i början av mars

Återkommande analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar hur smittläget förändras i samhällen och hur olika varianter av viruset avlöser varandra. En ny detaljstudie av prover från Stockholm, Malmö,

Donation till forskning om smärta hos sporthästar

Hästar visar ofta inte om de är sjuka eller har ont. För hästens ägare kan det därför vara svårt att upptäcka om djuret mår dåligt, och när det väl upptäcks kan det vara för sent att åtgärda. Svenska

Om projektet

Hur kan vi bäst förstå utomhusmiljöns roll i vardagen? Människor interagerar med urbana miljöer och naturmiljöer på sätt som är dynamiska, komplexa och multisensoriska. Ny bärbar teknik gör det

Naturföretagande

Berättelser från naturföretagare Naturföretagarens guide till naturens hälsoeffekter Inspirerande intervjuer med några av referensföretagarna i Botnia-Atlantica projektet Nordic Nature Health Hub.

Utbildningar på universitet och yrkeshögskolor

Här följer ett urval av nordiska universitets- och yrkeshögskoleutbildningar som på olika sätt involverar djur och natur, kopplat till människors hälsa. Här finns kandidat- och masterprogram men

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet

Sofia Boqvist är expert på livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning.

Loading…