Ur SLU:s kunskapsbank

Förbättrad tolkning av provsvar för katter

Senast ändrad: 09 december 2021

För att diagnostisera och följa upp sjukdomar hos katter undersöks koncentrationen av ett flertal blodparametrar, inkluderande kemiska ämnen och proteiner. Ofta tas en serie av prover för att se hur koncentrationerna ändras över tid. För korrekt tolkning av provsvaren måste hänsyn tas till den biologiska variationen, dvs den naturliga skillnaden mellan individer och skillnaden över tid hos en enskild frisk individ.

Syftet med denna studie som utfördes vid Sveriges lantbruksuniversitet var att fastställa den biologiska variationen hos 20 blodparametrar hos friska katter. För flera parametrar var skillnaden mellan olika individer större än variationen över tid hos en enskild individ. För dessa parametrar krävs jämförande prover från den egna individen för bästa tolkning av provsvar, medan traditionella populationsbaserade referensvärden kan användas för de parametrar där variationen inom en individ över tid är större än skillnaden mellan individer.

Studiens resultat innebär förbättrade möjligheter för veterinärer att genom blodprovsanalyser diagnostisera och följa upp sjukdomar eller till exempel kontrollera hur väl en insatt behandling fungerar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1177/1040638716666602

Referens

Ulrika Falkenö, Anna Hillström, Claudia von Brömssen, Emma M. Strage. Biological variation of 20 analytes measured in serum from clinically healthy domestic cats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. Volume 28 (6), November 2016, Pages 699-704.


Kontaktinformation

Ulrika Falkenö
Klinikveterinär vid universitetsdjursjukhuset; klinisk-kemiska laboratoriet                                                        

Telefon: 018-671611
E-post: ulrika.falkeno@uds.slu.se