Ur SLU:s kunskapsbank

Framsteg inom kirurgi för små patienter

Senast ändrad: 27 augusti 2019

Kirurgiska ingrepp i bröstkorgen, till exempel på grund av lungsjukdom, utförs genom en så liten öppning som möjligt för att minimera smärta. Hos katter och andra mindre djur gör detta att vissa kirurgiska instrument är svåra att använda på grund av sin storlek. Kirurgiska häftapparater, så kallade TA-staplers, som bland annat används för att stänga luftvägarna när en lunglob avlägsnas är ett sådant exempel.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i ett samarbete med Washington State University jämfört två olika metoder för förslutning av luftrör i samband med att en lunglob avlägsnas hos katt. Förslutning med hjälp av en resorberbar självlåsande loop (LigaTie) jämfördes med användning av TA-stapler.

En lunglob avlägsnades med titthålskirurgi i kattkadaver och bronken förslöts med den självlåsande loopen eller med stapler. Avståndet mellan närmaste bronkförgrening och förslutningen mättes. Eventuellt läckage vid förslutningen testades under tryck .

Studien visade att den självlåsande loopen konsekvent kunde placeras i direkt anslutning till bronkens förgrening, vilket inte var möjligt med TA-stapler, och att den självlåsande loopen visade bättre resultat vid täthetstest.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/vsu.13109

Referens

Nylund, AM, Höglund, OV, Fransson, BA. Thoracoscopic‐assisted lung lobectomy in cat cadavers using a resorbable self‐locking ligation device. Veterinary Surgery (2018), 48: 563–569.


Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund