Ur SLU:s kunskapsbank

Hjärtats mått kan uppskattas utifrån kattens vikt

Senast ändrad: 09 december 2021
Gråmönstrad katt. Foto

Ultraljudsundersökning av hjärtat är en precis och kostnadseffektiv metod som används för att diagnosticera hjärtsjukdom hos katt. En viktig del i en ultraljudsundersökning är att mäta hjärtats dimensioner. De normalvärden för hjärtmått som idag används för katt är dock baserade på gamla studier där man inte tagit hänsyn till kattens storlek.

Målet med denna studie var att ta fram nya normalvärden för hjärtats mått hos katter av olika storlek. Sambandet mellan kroppsvikt och hjärtmått undersöktes hos 19 866 renrasiga katter som genomgått en hjärtultraljudsundersökning. Hjärtmåtten ökade med ökad kroppsvikt men sambandet var inte linjärt. Med hjälp av studiens resultat kunde nya kroppsviktsbaserade normalvärden räknas fram.

Slutsatsen var att kroppsvikten har en kliniskt relevant effekt på hjärtats mått och referensvärden för ultraljudsundersökningar måste utgå från kroppsvikt, precis som hos andra arter, t.ex. hund. Normalvärdena från studien kommer att användas som referens vid screening av hjärtsjukdom hos katt över hela värden.

Länk till publikationen 

https://doi.org/10.1111/jvim.14569

Referens

Häggström J, Andersson ÅO, Falk T, Nilsfors L, OIsson U, Kresken JG, Höglund K, Rishniw M, Tidholm A, Ljungvall I. Effect of Body Weight on Echocardiographic Measurements in 19,866 Pure-Bred Cats with or without Heart Disease. J Vet Intern Med. 2016 Sep;30(5):1601-1611. doi: 10.1111/jvim.14569.


Kontaktinformation

Jens Häggström, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, SLU
jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24