Ur SLU:s kunskapsbank

Hur påverkas katter av att vara ensamma hemma?

Senast ändrad: 27 december 2021

Vi vet ganska lite om katters behov av mänskligt sällskap, och om hur katter påverkas av att vara ensamma hemma. Är de verkligen så självständiga som vi tror? För att undersöka detta har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en studie av katters beteenden vid ensamhet och återförening med ägaren.

Studien inkluderade 14 privatägda katter vars beteende jämfördes efter att de lämnats ensamma hemma under en halvtimme respektive 4 timmar. Under ensamhetstiden vilade katterna den största delen av tiden. Vid återförening med ägaren fann forskarna att katterna bland annat spann mer efter den längre ensamhetstiden jämfört med den kortare.

Sammantaget visar studien att katterna klarar ensamvistelse av denna längd bra men att deras behov av kontakt med ägarna är större efter en längre separation, kanske för att återställa den sociala relationen. Trots att många upplever katter som självständiga och inte särskilt beroende av människor, tyder resultaten att vårt sociala umgänge betyder mer för katterna än vad vi tidigare trott.

För verkligen reda ut hur viktigt den sociala kontakten med ägaren är för katten krävs mer forskning och av praktisk betydelse skulle det vara intressant att undersöka hur katter påverkas av separationstider som reflekterar situationen för katter med arbetande ägare (8-9 timmar).

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185599

Referens

Eriksson, M., Keeling, L.J., Rehn, T. 2017. Cats and owners interact more with each other after a longer duration of separation. PLoS ONE 12(10): e0185599, doi: 10.1371/journal.pone.0185599