Ur SLU:s kunskapsbank

Korsbandsskada förändrar kattens sätt att gå och vara

Senast ändrad: 09 december 2021

Korsbandsskada hos katt leder ofta till artrosutveckling i knäleden. Artros är en vanlig orsak till kronisk smärta och funktionsnedsättning hos katt. Diagnosen kan vara svår att ställa då katter ofta maskerar symptom på sjukdom och små avvikelser i rörelsemönstret kan vara svåra att se vid hältundersökning. Katter blir ofta stressade när de åker till veterinären och döljer då i än högre grad de beteendeförändringar de uppvisar i hemmet. Förbättrade metoder för att diagnosticera artros hos katt behövs därför.

I studien jämfördes 10 katter som tidigare haft en korsbandsskada med 15 friska katter. Syftet med studien var att se om det fanns skillnader, dels avseende rörelsemönster, dels avseende dagligt beteende i hemmet. Rörelsemönstret utvärderades objektivt med hjälp av en tryckmätningsmatta. Beteendet i hemmet, utvärderades subjektivt av kattägaren, med hjälp av ett livskvalitetsformulär.

Studien visar att katter som har haft en korsbandsskada, dels förflyttar kroppsvikten från det skadade benet, dels har ett förändrat beteende i hemmet, jämfört med friska katter. Resultaten bidrar till förbättrad diagnostik av artros hos katt.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s13028-016-0248-x

Referens

Sarah Stadig, B. Duncan X. Lascelles and Anna Bergh. Do cats with a cranial cruciate ligament injury and osteoarthritis demonstrate a different gait pattern and behaviour compared to sound cats? Acta Veterinaria Scandinavica 2016, 58 (Suppl 1):70. DOI: 10.1186/s13028-016-0248-x.


Kontaktinformation

Sarah Stadig, doktorand
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
sarah.stadig@slu.se, 0511-67228, 070-2568312