Ur SLU:s kunskapsbank

Livmoderinflammation är vanligare i vissa kattraser

Senast ändrad: 09 december 2021
Katt med diande ungar. Foto.

Livmoderinflammation (pyometra) är inte lika vanligt hos katter som hos hundar, men orsakas hos katter precis som hos hundar av hormonpåverkan och en efterföljande bakterieinfektion. Trots lägre frekvens är sjukdomen viktig även på katt eftersom den är livshotande och den kirurgiska behandlingen medför att katthonan inte längre är fertil.

Hos hundar skiljer sig risken för att utveckla pyometra mellan raser. Denna forskningsstudie vid SLU genomfördes eftersom det tidigare var okänt om det finns liknande rasskillnader i sjukdomsförekomst även hos katter. I studien inkluderades data från honkatter som var upp till 13 år gamla och försäkrade hos Agria Djurförsäkring, där ägarna begärt ersättning för veterinärvård och/eller liv på grund av pyometra under åren 1999-2006.

Studien visade att det fanns rasskillnader i förekomsten av sjukdomen. Pyometra är vanligare hos raserna Sphynx, Sibirisk katt, Ocicat, Korat, Siames, Ragdoll, Maine coon och Bengal, och relativt ovanlig hos huskatter. Risken för att drabbas av pyometra ökade med stigande ålder, med en markant ökning efter 7 års ålder, och dödligheten i sjukdomen var 5,7 %. Kunskap om den förhöjda risken för att utveckla livmoderinflammation hos vissa raser är värdefull i framtida avelsprogram och för forskare som vill studera ärftliga faktorer som påverkar sjukdomsutvecklingen.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2014.03.007

Referens

Hagman R, Ström Holst B, Möller L, Egenvall A. Incidence of pyometra in Swedish insured cats. Theriogenology. 2014 Mar 18. E-pub ahead of print.


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se