Ur SLU:s kunskapsbank

Övergripande om kattavel

Senast ändrad: 21 juni 2022
Kattungar

Katter är populära husdjur och planerad kattavel leder generellt till älskade, friska och väl omhändertagna djur. Avel och uppfödning av djur är dock aldrig helt problemfritt och i en översiktsartikel från Sveriges lantbruksuniversitet redogör universitetslektor Bodil Ström Holst för utmaningar inom kattaveln, och hur dessa kan hanteras.

Infektionssjukdomar är en av utmaningarna som beskrivs i artikeln och författaren är tydlig med att denna typ av problem blir lättare att hantera om kattgrupperna inte är större än 3-4 individer. Ett annat område som berörs är blodgruppering, vilket kan vara aktuellt före parning för att undvika kattungedödlighet. Detta rör speciellt vissa raser där det är vanligare med olika blodgrupper och där det finns en ökad risk för att antikroppar från moderkatten bryter ned ungarnas blodkroppar under digivningen. Vid parning är det också viktigt att honan är i god kondition och inte överviktig, eftersom övervikt är associerat med en ökad risk både för förlossningsproblem och dödfödda kattungar.

Författaren beskriver att dräktighetstiden för katt i genomsnitt är 65 dagar och att de flesta kattungar föds 61-70 dagar efter parning. Förlossningsproblem ses vid mindre än 10 % av förlossningarna hos katt, men är vanligare inom vissa raser. Att välja avelsdjur som har lätta förlossningar bidrar till att sänka förekomsten av förlossningsproblem.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1177/1098612X221079708 

Referens

Holst BS. Feline breeding and pregnancy management: What is normal and when to intervene. Journal of Feline Medicine and Surgery. 2022;24(3):221-231.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se