Ur SLU:s kunskapsbank

Träning på attrapp tryggar studenters kirurgi-upplevelse

Senast ändrad: 27 december 2021

Att utföra någonting nytt kan vara nervöst. När misstag dessutom kan ge negativa konsekvenser för en levande varelse, som vid ett kirurgiskt ingrepp, kan nervositeten bli påtaglig. För att undvika ogynnsamt stor nervositet är det viktigt att kunna förbereda sig väl.

I den här studien undersöktes om en attrapp för honkatts-kastrering kunde öka veterinärstudenters tilltro till sina kirurgiska färdigheter. Studenterna ombads att fylla i en enkät efter att de för första gången kastrerat en honkatt under handledning.

Resultatet visade att de studenter som tränat sina färdigheter på attrappen kände sig tryggare jämfört med de studenter som inte fått samma praktiska övning på de handgrepp som ingår i en honkatts-kastration. Genom frivilliga kommentarer framkom även, att för vissa studenter är undervisning i kirurgi med levande djur förknippat med starka olustkänslor.

Studien visar att kirurgiska träningsattrapper potentiellt kan förbättra inlärningsklimatet för veterinärstudenter och medverka till säkrare och mer effektiva honkatts-kastrationer.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3138/jvme.1015-165R2

Referens

Märit Badman, Marja Tullberg, Odd Höglund, Ragnvi Hagman. Veterinary Student Confidence after Practicing with a New Surgical Training Model for Feline Ovariohysterectomy. Journal of Veterinary Medical Education. 2016 Aug 3:1-7. [Epub ahead of print]. DOI: 10.3138/jvme.1015-165R2


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se