Ur SLU:s kunskapsbank

Vävnadsförändringar i knäleden hos katt

Senast ändrad: 03 juni 2021
Röntgenbild av led. foto

Förändringar som tyder på den kroniska ledsjukdomen osteoartrit (artros) är vanligt förekommande vid röntgenundersökning av äldre katter. Varför osteoartrit uppstår är ofta oklart och få studier har inriktats på tidiga mikroskopiska förändringar i drabbade leder.

I en studie, som utfördes vid Sveriges lantbruksuniversitet, studerades mikroskopiska vävnadsförändringar i knäleder hos 29 katter, 1-23 år gamla.

Hos de flesta av katterna påvisades lindriga skador i ledbrosket. Förändringar sågs även hos yngre katter, men skadorna ökade i allvarlighetsgrad med ökad ålder. Inflammation i ledhinnan ökade med ökad broskskada och man såg ett samband mellan broskskador och förändringar i underliggande förkalkat brosk och benvävnad. Däremot sågs inget samband mellan omfattning av broskskador och små förkalkningar i menisker. Meniskerna är stötdämpande broskskivor i knäleden som ligger mellan lårbenet och skenbenet.

Studien ger ny information som påverkar tolkningen av röntgen- och datortomografiska fynd i knäleden beträffande små förkalkningar i meniskerna. Resultaten tyder på att små meniskförkalkningar hos katt inte är kopplade till omfattning av ledbroskskador, utan ska betraktas som ett bifynd.

Länk till publikationen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28472738

Referens

Alexandra Leijon, Charles J. Ley, Antonia Corin, Cecilia Ley. Cartilage lesions in feline stifle joints – Associations with articular mineralizations and implications for osteoarthritis. Research in Veterinary Science. (2017). volume 114, pages 186–193


Kontaktinformation

Cecilia Ley
Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi                                                        

Telefon: 018-671204
E-post: cecilia.ley@slu.se