Ur SLU:s kunskapsbank

Virus frodas hos fästingar i varma fladdermusgrottor

Senast ändrad: 09 december 2021
Fästingar i fladdermusgrotta

Infektionssjukdomar som sprids av till exempel mygg, svidknott och fästingar kallas vektorburna sjukdomar och har globalt sett mycket stor betydelse både för djur- och folkhälsa. Till dessa sjukdomar räknas bland annat de allvarliga virussjukdomarna Dengue-feber, West Nile-feber och Rift Valley fever. För att begränsa vektorburna sjukdomar behöver vi öka kunskapen om vilka virus fästingar bär på och hur virus sprids från fästingar till djur och människor.

I ett projekt med fokus på vektorburna virus har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet studerat en speciell typ av fästing, Antricola, som lever i varma grottor i Brasilien där man även finner stora mängder fladdermöss. Fästingarna lever på fladdermössens blod som larver och i senare stadier på deras avföring. Djuren har förmodligen levt i symbios under tusentals år och forskarna var nyfikna på att veta vilka virus som normalt sprids mellan dessa arter. Studien utfördes med hjälp av så kallad viral metagenomik, en metod som identifierar tidigare okända virus genom övergripande analys av all arvsmassa från virus i ett prov.

Forskarna fann en unik, mångfacetterad virusflora hos fästingarna, med många tidigare helt okända virus. Vissa av de okända virusen visade släktskap till virus med stor påverkan på djur- och folkhälsan. Till exempel var virus av familjen Nairoviridae, där t.ex. Crimean-Congo Haemorrhagic feber-virus ingår, överrepresenterade. Forskarna hittade även rotavirus och lyssavirus, som är förknippade med diarré respektive sjukdomar i centrala nervsystemet hos djur och människor.

Denna inledande studie kan ha stor betydelse för ökad kunskap om hur virus utvecklas i denna miljö och hur de eventuellt sprids vidare ut i naturen till andra djur.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/v12010048

Referens

Blomström AL, Luz HR, Öhlund P, Lukenge M, Brandão PE, Labruna MB and Berg M. (2020) Novel viruses found in Antricola ticks in bat caves in the western Amazonia of Brazil. Viruses 2020, 12(1), 48.


Kontaktinformation

Mikael Berg, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
mikael.berg@slu.se, 018-67 27 84

Anne-Lie Blomström, forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
anne-lie.blomstrom@slu.se
018-67 19 99