Ur SLU:s kunskapsbank

Eko-kycklingar som är mer utomhus är friskare

Senast ändrad: 07 juli 2023
Kycklingar vistas utomhus, foto.

Tidigare forskning om ekologiska värphöns har visat att det finns hälsofördelar med att hönorna får gå utomhus. Kunskapen om hur ekologiska slaktkycklingar påverkas av att hållas utomhus i Sverige är dock begränsad. Därför kan studier gjorda även utanför Sverige ha relevans.

I en polsk studie jämfördes hälsa och beteende hos de två långsamväxande hybriderna “Sasso” och “Green-legged Partridges” i ekologisk inhysning.

De kycklingar som var mer utomhus under dagarna hade ett bättre hälsoläge när de gällde luftvägssjukdomar och tåskador. Det fanns även vissa hälsoskillnader mellan de två hybriderna. Dock kan man inte från denna studie dra någon tydlig slutsats om kycklingarna hade bättre hälsa för att de var mer utomhus, eller om kycklingarna var mer utomhus för att de var friskare.

Referens

Marchewka J, Sztandarski P, Zdanowska-Sąsiadek Ż, Damaziak K, Wojciechowski F, Riber AB, Gunnarsson S. 2020. Associations between welfare and ranging profile in free-range commercial and heritage meat-purpose chickens (Gallus gallus domesticus). Poultry Science 99:4141–4152. doi.org/10.1016/j.psj.2020.05.044

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120303564?via%3Dihub


Kontaktinformation

Stefan Gunnarsson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
stefan.gunnarsson@slu.se, 0511-6 72 16