Ur SLU:s kunskapsbank

Ensilage bra i fullfoder till grisar

Senast ändrad: 04 april 2024
Pigga slaktgrisar, foto.

Ensilage kan fungera som proteinråvara till storgrisar. Utfodring av ensilage i fullfoder har visat sig vara en framgångsrik lösning som ger god tillväxt hos grisarna. Därtill blir foderspillet lägre än vid separat ensilageutfodring.

Intresset ökar för vall som ett alternativt lokalodlat foder till enkelmagade djur. I en studie vid Lövsta lantbruksforskning ersatte ensilage andra proteinråvaror och stod för 20 % av råproteininnehållet (g/kg) i foderstaten.  Ensilaget var korthackat (4-15 mm) och utfodrades antingen i en fullfoderblandning eller pelleterat i en fullfoderpellet. En tredje grupp grisar fick fullfoder med ensilage som genomgått intensiv bearbetning i en bio-extruder vilket gav en strålängd på 1-3 mm. Det fanns också en kontrollgrupp som fick vanligt grisfoder.

Utfodring med fullfoderpellets resulterade i den högsta dagliga tillväxten. Grisarna som fick intensivt bearbetat ensilage växte jämförelsevis lika bra som kontrollgruppen. De som fick korthackat ensilage växte något långsammare men hade ändå en god tillväxt. Slaktutbytet var något lägre för ensilagegrisarna jämfört med kontrollgruppen, men köttprocenten skilde inte mellan grupperna.

Vår slutsats är att utfodring med fullfoder med korthackat ensilage ger grisarna tillräckligt med energi och protein för en god tillväxt.

Mer information om våra pågående forskningsprojekt rörande ensilage till grisar hittar du här:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/gris/okat-utnyttjande-av-vall-i-foder-till-grisar/

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1080/09064702.2021.1993319

Referens

Friman J, Lundh T, Presto Åkerfeldt M. 2021. Grass/clover silage for growing/finishing pigs – effect of silage pre-treatment and feeding strategy on growth performance and carcass traits. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, DOI: 10.1080/09064702.2021.1993319.


Kontaktinformation

Johanna Friman

Postdoktor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för produktionssystem

Telefon: +4618672300
E-post: johanna.friman@slu.se