Ur SLU:s kunskapsbank

Ovanlig blodparasit hos en svensk hund

Senast ändrad: 27 december 2021

Med allt fler hundar som reser mellan olika länder ökar risken för att nya infektionssjukdomar kommer till Sverige. Hepatozoon canis är en blodparasit som sprids till hundar via brun hundfästing. Tidigare har varken Hepatozoon canis eller brun hundfästing funnits i Sverige men parasiten har på senare tid hittats hos hundar som aldrig varit utomlands.

I en fallrapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) beskrivs en svensk hund som diagnostiserats med kraftig Hepatozoon canis-infektion trots att den inte varit utomlands. Hunden hade feber, minskad aptit, ökad törst, enstaka kräkningar och var slö. Det fanns ett kraftigt ökat antal vita blodkroppar av typen monocyter i blodet och vid undersökning med mikroskop sågs att de flesta av monocyterna var infekterade med Hepatozoon.

Baserat på resultat från hematologi-instrument och bedömning i mikroskop kunde forskarna på SLU visa att parasiten infekterar monocyter. När monocyter blir infekterade med Hepatozoon förändras monocyternas form, vilket har lett till att man tidigare felaktigt identifierat blodcellerna som neutrofiler vilket är en annan typ av vita blodkroppar.

Fallrapporten visar att Hepatozoon canis infekterar monocyter och inte neutrofiler som tidigare varit den gängse uppfattningen. Hunden behandlades med antiparasitärt medel och tillfrisknade.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/vcp.12752

Referens

Lilliehöök, I, Tvedten, HW, Pettersson, HK, Baneth, G. Hepatozoon canis infection causing a strong monocytosis with intra‐monocytic gamonts and leading to erroneous leukocyte determinations. Vet Clin Pathol. 2019; 48: 435– 440.