Ur SLU:s kunskapsbank

Är utfodring med färskfoder en risk för hundägaren?

Senast ändrad: 09 december 2021

Att utfodra hundar med färskfoder har blivit populärt men det kan finnas risker med detta. Färskfodren i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats och fodren kan därför innehålla sjukdomsframkallande bakterier.

För att få en tydligare bild av vilka hälsorisker som kan förknippas med hantering av färskfoder har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet analyserat bakterieförekomsten i 60 olika frysta färskfoderprodukter. Forskarna undersökte förekomst av bakterien Clostridium perfringens och bakterier tillhörande familjen Enterobacteriaceae, vilka båda förekommer i normal tarmflora. Dessutom studerades förekomst av Salmonella och Campylobacter, bakterier som kan ge allvarlig diarrésjukdom hos människa.

I samtliga 60 prov kunde mängden Enterobacteriaceae beräknas, varav 31 översteg gränsvärdet för god hygienisk kvalitet enligt EU:s föreskrifter. I två prover översteg mängden Clostridium perfringens gränsvärdet enligt de svenska nationella riktvärdena. Salmonella påvisades i fyra prov och Campylobacter i tre prov.

Resultaten visar att det är viktigt att upprätthålla god hygien vid hantering och utfodring av färskfoder för att begränsa potentiella hälsorisker för djur och människor, särskilt unga människor och individer med nedsatt immunförsvar.

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.1136/vr.105199

Referens

Hellgren, J., Hästö, LS., Wikström, C., Fernström, L., Hansson, I. Occurrence of Salmonella, Campylobacter, Clostridium and Enterobacteriaceae in raw meat-based diets for dogs. Vet Rec. 2019 6;184(14):442


Kontaktinformation

Ingrid Hansson, Professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
ingrid.hansson@slu.se, +4618672391