Ur SLU:s kunskapsbank

Är import av hundar en bra avelsstrategi?

Senast ändrad: 27 december 2021

När man vill förbättra en ärftlig egenskap kan man välja att bara låta de bästa hundarna i landet bli föräldrar. Alternativt kan man få ett lyft genom att importera bra avelsdjur. I ett samarbete med europeiska kollegor och Svenska kennelklubben har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt vilka förutsättningar som krävs för att import av hanhundar ska vara gynnsamt för aveln.

I studien användes höftledsdysplasi (HD) som exempel på en ärftlig egenskap man vill förbättra. Vad som krävs för att import skall bidra positivt beräknades utifrån HD-index hos svenska och brittiska labradorer och golden retrievers. HD-index grundas på en individs röntgenresultat men inkluderar även släktingars resultat vilket gör det möjligt att få en säkrare skattning av individens avelsvärde.

För att uppnå en förbättring av HD-statusen hos svenska retrievers måste importerade avelshundar vara bland de 10 bästa procenten i Storbritannien. Om man framgångsrikt skall kunna välja bland fler hundar behöver egenskapen vara mer lik mellan länderna. Höftledsdysplasi mäts och registreras inte på samma sätt i Sverige och Storbritannien, bl a registreras i Storbritannien en genomsnittlig bedömning för båda höfterna men i Sverige bara det sämsta resultatet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2019.03.009

Referens

S. Wang, E. Strandberg, Å. Viklund, J.J. Windig, S. Malm, T. Lewis, D. Laloë, G. Leroy. Genetic improvement of canine hip dysplasia through sire selection across countries. The Veterinary Journal (2019), volume 248, pages 18-24