Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 42 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Utlysningar

För tillfället finns det inte några öppna utlysningar. Nästa utlysning planeras till början av 2024. Mer information om våra utlysningar – se nedan. Har du några frågor eller funderingar kring vår

Beviljade medel

Här kan du läsa tidigare ansökningar som beviljats medel under programperioden. SLU Future One Health har beviljat såddmedel för aktiviteter som exempelvis litteraturstudier/-sammanställningar och

Post doc

The aim of the call is to support two new post doc projects in One Health. The post doc positions will be located at SLU but collaboration with external partners is encouraged. The funding will cover

Såddmedel

The aim of the call is to support SLU researchers in transdisciplinary research proposals within One Health. Such proposals should take a holistic and innovative approach to complex One Health

Utlysning konferensbidrag SLU Nätverk växtskydd

SLU Nätverk växtskydd har nu öppnat en ny utlysning. Du hittar mer information om utlysningen på den engelska sidan. Call to attend conferences in plant protection

Utlysning SLU Skogsskadecentrum 2023

SLU Skogsskadecentrum har nu öppnat en ny utlysning för finansiering av forskningsprojekt. Du hittar mer information om utlysningen på den engelska sidan. Ny utlysning för forskningsprojekt (in

Framtidsplattformarnas forskarläger återvänder i september

I september 2022 arrangerades ett forskarläger för första gången av SLU:s fyra framtidsplattformar. Återkopplingen från den var så positiv att man har beslutat om att arrangera ett nytt i år. Årets

Såddmedel

The aim of the call is to support SLU researchers in transdisciplinary research proposals within One Health. Such proposals should take a holistic and innovative approach to complex One Health

Post doc

The aim of the call is to support two new post doc projects in One Health. The post doc positions will be located at SLU but collaboration with external partners is encouraged. The funding will cover

Nu kan du söka bidrag för taxonomisk forskning

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Du som ägnar dig åt taxonomisk forskning kan söka upp till 3,5 miljoner kronor för ett enskilt projekt. Inom ramen för

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum är 15 september. Vilken typ av

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

Loading…