Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 38 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2023 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framförallt forskningssamarbeten som främjar

Ny utlysning doktorandprojekt

The SLU Forest Damage Centre has now a second call open to enable a new group of PhD students to start during the first half of 2023. With this second call, the SLU Forest Damage Centre Research

Utlysning för internationalisering inom djur- och växtförädling

SLU Nätverk växtförädling & avel lanserar en utlysning för internationalisering för forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom djur- och växtförädling. Utlysningen syftar till att stödja

Utlysning doktorandprojekt SSC

SLU:s Skogsskadecentrum har nu öppnat en andra ansökningsomgång för att möjliggöra för en ny grupp doktorander att börja under första halvåret 2023. Med denna andra utlysning vill forskarskolan av

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLU forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Jan Petterssons donation - resestipendium för doktorander

En stipendifond har inrättats till minne av professor emeritus Jan Pettersson som gick bort i augusti 2017. Resestipendiet kan sökas av doktorander på SLU som studerar insekter inom sina projekt.

Jan Pettersson’s donation

En stipendifond har inrättats till minne av professor emeritus Jan Pettersson som gick bort i augusti 2017. Resestipendiet kan sökas av doktorander på SLU som studerar insekter inom sina projekt.

Särskild utlysning för personal vid SLU som arbetar med växt- eller djurförädling på andra platser än Alnarp.

SLU Breeding Network och SLU Global utlyser en särskild ansökningsomgång för personal vid SLU på andra platser än Alnarp och som arbetar med växt- eller djurförädling vid SLU. Syftet med utlysningen

Sök bidrag från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser såddmedel för att skriva ansökan till Formas utlysning "Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider". Bidragets storlek: Två ansökningar med en SLU-forskare som huvudsökande

Sök till IDA

Interdisciplinary Academy är ett nyinrättat program vid SLU där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

Utlysningar

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. Vi har en utlysning ute nu

Loading…