Sveriges lantbruksuniversitet

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 92 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Nu kan du söka medel från SLU Future Food

SLU Future Food erbjuder möjlighet för forskare vid SLU att söka medel för tre olika ändamål som berör samhällsberedskap, proteinskifte och olika strategiers relation till hållbara livsmedelssystem.

Utlysning-SLU Future One Health

Nu kan du söka medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag (illustratör, kommunikatör, mentorskap) för att utveckla din

Utlysning-SLU Future One Health

Nu kan du söka medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag (illustratör, kommunikatör, mentorskap) för att utveckla din

Utlysning av projektmedel

Nu kan du söka medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag (illustratör, kommunikatör, mentorskap) för att utveckla din

Utlysning-SLU FDNH

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus finns det möjlighet att söka medel från SLU Framtidens djur, natur och hälsa för att göra en litteratursammanställning inom något

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Utlysningar

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. Välkommen med en ansökan på

Ny öppen utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och ytterligare stärka akvakulturforskningen vid SLU annonserar vi en ny utlysning. Ansökningar beviljas med högst 200 000 SEK. Sista ansökningsdag

Ny öppen utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och ytterligare stärka akvakulturforskningen vid SLU annonserar vi en ny utlysning. Ansökningar beviljas med högst 200 000 SEK. Sista ansökningsdag

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2021 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framför allt forskningssamarbeten som främjar

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2021 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framför allt forskningssamarbeten som främjar

Loading…