Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 49 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Beviljade medel

Här kan du läsa tidigare ansökningar som beviljats medel under programperioden. SLU Future One Health har beviljat såddmedel för aktiviteter som exempelvis litteraturstudier/-sammanställningar och

Utlysningar

Nästa utlysning kommer 2025! Mer information om våra utlysningar Beviljade ansökningar från tidigare ansökningar från SLU Future One Health. Se alla utlysningar från Framtidsplattformarna. Se även

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum för ht 2024 är 6 oktober. Vilken

Utlysning konferensbidrag växtförädling och avel

SLU Nätverk växtförädling & avel har öppnat en särskild utlysning för att stödja SLU-forskare, tekniker och studenter att delta i konferenser relaterade till djur- eller växtförädling under 2024 /

Utlysning av bidrag för taxonomisk forskning

Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Fram till 28 maj kan du som ägnar dig åt taxonomisk forskning söka upp till 3 500 000 kronor för ett enskilt projekt. Inom

Inspel på betänkandet om livsmedelsberedskap

SLU Future Food erbjuder medel till forskare vid SLU för att skriva inspel till SLU:s remissvar på betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid. Regeringskansliet publicerade i februari 2024

Sök till IDA

Interdisciplinary Academy är ett program vid SLU där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön

IDA 2024-2025

Interdisciplinary Academy (IDA) innebär en möjlighet för dig som forskare vid SLU att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning. Nu

SLU FF utlysn tvärvetensk nätverk

SLU Future Food utlyser medel till tvärvetenskapliga nätverk under 2024. Sista ansökningsdag är 3 maj 2024. Stödet är till för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk vid SLU inom området

Utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter

Nu kan du söka bidrag från Svenska artprojektet för att genomföra nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik. Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom

utlysningen IDA3 tillfalle2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

Forskarläger på Philipsonska gården(2)

futureonehealth@slu.se Strängnäs

Loading…