Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 46 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Utlysning av projektmedel

Nu kan du söka medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag (illustratör, kommunikatör, mentorskap) för att utveckla din

Medel för landsbygdsforskning

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan nu söka medel för att stärka samarbetet och nätverkande inom fältet. Denna gång erbjuds även möjlighet att söka stöd för samverkan med det

Sista ansokningsdag saddmedel for tvarvetenskaplig forskning

Sista ansökningsdag: Såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se Sista ansökningsdatum för att söka såddmedel inom tvärvetenskaplig skogsforskning. Sök såddmedel för

Sök sådd-medel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Vad kan du söka till? Korta projekt/pilotstudier som kan

Breeding call

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i onlinekonferenser eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter som är

Sök medel inom växtskydd och växthälsa

SLU Nätverk växtskydd utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i onlinekonferenser eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter som är relevanta för deras

CBC utlysning

Nu utlyser SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC) medel för forskningsprojekt, workshops och andra initiativ inom biologisk bekämpning. Projektförslagens budget bör ligga mellan 25 000–200 000

Nu kan du söka medel från SLU Future Food

SLU Future Food erbjuder möjlighet för forskare vid SLU att söka medel för tre olika ändamål som berör samhällsberedskap, proteinskifte och olika strategiers relation till hållbara livsmedelssystem.

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Utlysningar

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. Välkommen med en ansökan på

Ny öppen utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och ytterligare stärka akvakulturforskningen vid SLU annonserar vi en ny utlysning. Ansökningar beviljas med högst 200 000 SEK. Sista ansökningsdag

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2021 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framför allt forskningssamarbeten som främjar

Loading…