Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 30 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

Sök till IDA

Interdisciplinary Academy är ett nyinrättat program vid SLU där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

Utlysningar

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. Vi har en utlysning ute nu

Sök medel inom växtskydd/växthälsa

SLU Nätverk växtskydd utlyser medel för forskare vid SLU för att delta i konferenser som är relevanta inom området växtskydd/växthälsa under 2022 eller 2023. Utlysningen syftar till att hjälpa

Sök till IDA

Interdisclipinary Academy (IDA) är ett nyinrättat program vid SLU där du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda

IDA-Inspirationswebbinarium

Inspiration för att söka till Interdisciplinary Academy vid SLU futurefood@slu.se Eftersom processen att rekrytera forskare till SLU:s nya Interdisciplinary Academy (IDA) startat, kommer Marie

Utlysningar

Nu kan du söka medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag (illustratör, kommunikatör, mentorskap) för att utveckla din

Special call for PhD students, postdocs, and technicians in breeding research at SLU

SLU Nätverk växtförädling & avel utlyser medel för doktorander, postdoktorer och tekniker vid SLU för att delta i konferenser under 2022 eller 2023 eller driva alternativa yrkesutvecklingsmöjligheter

Utlysning forskaskola SLU Skogsskadecentrum

Nu finns det möjlighet att söka pengar för doktorandprojekt från SLU Skogsskadecentrum. Deadline är 8 april. Mer information hittar du på den engelska sidan .

Utlysning SLU Skogsskadecentrum

Välkommen att söka pengar för kortare forskningsprojekt,miljöövervakning, förstudier eller utvecklingsprojekt med koppling till skogsskador, eller för stöd till doktorandkurser eller forskarutbyten

Sök bidragsmedel från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser bidragsmedel till forskare vid SLU. Vi har tre aktuella utlysningar: Såddmedel för projekt inom Food & Cities. Sista ansökningsdag 29 april . Syftet med denna såddutlysning är

Food & Cities Seed Funding Call

Food & Cities är ett ett samarbete mellan SLU Future Food och SLU Urban Futures för att gemensamt utveckla forskningsfrågor i kopplingen mellan framtidens hållbara livsmedelssystem och hållbara

Loading…