Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av interna bidrag


Det finns 39 sidor som är taggade med Utlysningar av interna bidrag:

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

UF seed funding -- Urban Forestscapes

SLU Urban Futures hubb i Umeå utlyser såddfinansiering för forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urbana landskap kopplat till skog och grön

Såddmedel

The aim of the call is to support SLU researchers in transdisciplinary research proposals within One Health. Such proposals should take a holistic and innovative approach to complex One Health

Sök till IDA

Interdisciplinary Academy är ett program vid SLU där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön

IDA utlysning 2023-24

Interdisclipinary Academy (IDA) är ett program där du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön

Post doc

The aim of the call is to support two new post doc projects in One Health. The post doc positions will be located at SLU but collaboration with external partners is encouraged. The funding will cover

Inspel till Livsmedelsstrategin 2.0

Regeringen har tagit initiativ till en uppdaterad livsmedelsstrategi (Livsmedelsstrategi 2.0). Nästa steg i arbetet är en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare under första halvåret 2023

Nu kan du söka bidrag för nätverkande aktiviteter

Svenska artprojektets årliga utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik har öppnat. Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom ramen

Utlysningar

SLU Future One Health har för tillfället två öppna utlysningar. Välkommen med din/er ansökan! Två post docs Finansiering med 500 000 kr per år och projekt under 2023 och 2024. SLU Future One Health

Utlysning av medel

SLU Future One Health öppnar två utlysningar. Två nya post doc-projekt inom One Health samt Såddmedel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten

Food & Cities Seed Funding Call

Nu utlyser Food & Cities såddpengar för forskare vid SLU. Syftet med utlysningen är att stödja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som undersöker de systemiska relationerna mellan livsmedelssystem

Sök bidragsmedel från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser bidragsmedel till forskare vid SLU. Vi har två aktuella utlysningar: Såddmedel för projekt inom Food & Cities. Sista ansökningsdag 14 april 2023. Såddmedel för att skriva

Loading…