Utlysning av projektmedel

Senast ändrad: 25 oktober 2021

Nu kan du söka medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag (illustratör, kommunikatör, mentorskap) för att utveckla din projektansökan som sedan skickas till Formas, VR, Forte, Horizon EU eller annan relevant finansiär.

Sista dag för ansökan har passerat! 

Här kan du läsa vilka fem projekt som beviljades medel.