Hållbart från norr till söder - webbinarier om akvakultur hösten 2020

Senast ändrad: 25 juni 2024
Fisk- och musselodling i Kristineberg på den svenska västkusten. Foto.

I serien berättar forskare och fiskodlare om hur de arbetar för att få det svenska vattenbruket ännu mer hållbart. Bland annat handlar det om hur de jobbar med cirkulär produktion, både för att minimera påverkan på miljön och för att få en ökad produktion av sjömat. Arrangörer var Landsbygdsnätverket, SLU Aquaculture, SWEMARC och Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk.

Bakgrund

Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding, medan det i söder främst finns landbaserade odlingar med bland annat tilapia och ålmal. I serien ”Hållbart från norr till söder” har vi gjort en djupdykning i vattenbrukets olika produktionsformer, utmaningar och möjligheter.

Se hela serien här!

Se alla inspelade webbinarier och lyssna på forskare och odlare som pratar om hur de arbetar för att göra svenskt vattenbruk ännu mer hållbart. 

Om du är intresserad av att titta på någon av dessa inspelningar, kontakta Kansliet@landsbygdsnatverket.se (inspelningarna har inga undertexter).

#1 - Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet

Datum: 2020-09-09
Föreläsare: Anders Kiessling, SLU och Johan Ljungquist, Gårdsfisk.

#2 - Framtidens hållbara fiskfoder

Datum: 2020-10-14
Föreläsare: Markus Langeland, SLU och Friederike Ziegler, RISE.

#3 - Odling av fisk i norrländska kulturlandskap

Datum: 2020-11-04 
Föreläsare: Anders Kiessling, SLU och Pär Byström, Umeå universitet.

#4 - RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk

Datum: 2020-11-18
Föreläsare: Joel Oresten, Smögenlax AB och Kristina Snuttan Sandell, Göteborgs universitet.

Fakta:

SLU Aquaculture är en plattform för att främja och koordinera forskning och utbildning inom akvakultur vid SLU. Forskning inom akvakultur pågår vid alla fyra fakulteter vid SLU. Läs mer om SLU Aquaculture.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation