Hållbart från norr till söder - webbinarier om akvakultur hösten 2020

Senast ändrad: 30 mars 2022
Fisk- och musselodling i Kristineberg på den svenska västkusten. Foto.
Fisk och musselodling på den svenska västkusten. Foto Anna Norman Haldén.

I serien berättar forskare och fiskodlare om hur de arbetar för att få det svenska vattenbruket ännu mer hållbart. Bland annat handlar det om hur de jobbar med cirkulär produktion, både för att minimera påverkan på miljön och för att få en ökad produktion av sjömat. Arrangörer var Landsbygdsnätverket, SLU Aquaculture, SWEMARC och Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk.

Bakgrund

Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding, medan det i söder främst finns landbaserade odlingar med bland annat tilapia och ålmal. I serien ”Hållbart från norr till söder” har vi gjort en djupdykning i vattenbrukets olika produktionsformer, utmaningar och möjligheter.

Se hela serien här!

Se alla inspelade webbinarier och lyssna på forskare och odlare som pratar om hur de arbetar för att göra svenskt vattenbruk ännu mer hållbart. 

#1 - Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet

Datum: 2020-09-09
Föreläsare: Anders Kiessling, SLU och Johan Ljungquist, Gårdsfisk.

Mer information om webbinariet: Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet.

Om du är intresserad av att titta på inspelningen av "Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet", kan du kontakta Kansliet@landsbygdsnatverket.se (inspelningen har inga undertexter, total speltid: 60 minuter, föreläsningen börjar efter 2:43 minuter).

#2 - Framtidens hållbara fiskfoder

Datum: 2020-10-14
Föreläsare: Markus Langeland, SLU och Friederike Ziegler, RISE.

Mer information om webbinariet: Framtidens hållbara fiskfoder.

Om du är intresserad av att titta på inspelningen av "Framtidens hållbara fiskfoder", kan du kontakta Kansliet@landsbygdsnatverket.se (inspelningen har inga undertexter, total speltid: 60 minuter, föreläsningen börjar efter 3:56 minuter.

#3 - Odling av fisk i norrländska kulturlandskap

Datum: 2020-11-04 
Föreläsare: Anders Kiessling, SLU och Pär Byström, Umeå universitet.

Mer information om webbinariet: Odling av fisk i norrländska kulturlandskap.

Om du är intresserad av att titta på inspelningen av "Odling av fisk i norrländska kulturlandskap", kan du kontakta Kansliet@landsbygdsnatverket.se (inspelningen har inga undertexter, total speltid: 60 minuter, föreläsningen börjar efter 2:35 minuter).

#4 - RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk

Datum: 2020-11-18
Föreläsare: Joel Oresten, Smögenlax AB och Kristina Snuttan Sandell, Göteborgs universitet.

Mer information om webbinariet: RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk.

Om du är intresserad av att titta på inspelningen av "RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk", kan du kontakta Kansliet@landsbygdsnatverket.se (inspelningen har inga undertexter, total speltid: 60 minuter, föreläsningen börjar efter 2:42 minuter).

Fakta:

SLU Aquaculture är en plattform för att främja och koordinera forskning och utbildning inom akvakultur vid SLU. Forskning inom akvakultur pågår vid alla fyra fakulteter vid SLU. Läs mer om SLU Aquaculture.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation