Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

SLU Aquaculture främjar och utvecklar utbildning inom akvakultur vid SLU. Vi bidrar också till utbildningsaktiviteter i samarbete med andra universitet och organisationer. Här hittar du kurser, manualer och material inom området.

Kursen fiskhälsa och fiskvälfärd

Kursen i fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd genomfördes i november 2023. Här kan du ta del av allt material och inspelade föreläsningar.

Ett stim av lax som simmar strax under ytan. Foto.

Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor

Här kan du titta på alla föreläsningar från kursen.

Gullmarn – över/under ytan. Foto.

Distanskurs i hållbar akvakultur, 15 Hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om akvakultur. Du får lära dig både om de vanligaste odlade fiskarterna och om produktionssystem. Kursstart 28 augusti!

Ordbild SLU. Illustration.

Odling av flodkräfta

Rädda den svenska flodkräftan - börja odla! SLU har tagit fram en manual: "Kräftodlingens ABC" och publicerat en bok, "Flodkräfta och flodkräftodling i Sverige - en handbok baserad på erfarenheter".

En svensk flodkräfta på en betongmur med gräs i bakgrunden. Foto.

Webbaserade kurser

Webbkurser inom akvakultur: gå till webbplatsen för Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV).

Kvinna sitter i hemmamiljö och jobbar vid sin laptop. Foto.

En översikt av odlingssystem och arter i Sverige - ett framtidsperspektiv

Här kan du titta på alla föreläsningar från kursen.

Gullmarn – över/under ytan. Foto.

Manual: odling av arktisk röding

En odlingsmanual uppdelad i två kapitel: 1; Arktisk odling av röding i praktiken. 2; Teori och bakgrund (PDF på engelska).

En arktisk röding under vattenytan. Foto.
Publicerad: 21 februari 2024 - Sidansvarig: aquaculture@slu.se
Loading…